Công thức tính diện tích hình chữ nhật

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#1
Nhớ công thức tính diện tích hình chữ nhật sẽ giải được nhiều bài toán phổ biến trong cuộc sống hiện nay như tính diện tích nhà, diện tích cần sơn,... Bài viết này sẽ trình bày chi tiết công thức diện tích hình chữ nhật và chu vi của nó
dien-tich-hinh-chu-nhat-png.7170

1. Hình chữ nhật là gì?

Hình chữ nhật là tứ giác có 3 góc vuông

2. Tính chất hình chữ nhật

Hình chữ nhật có những tính chất quan trọng sau
  • Tính chất 1: Hình chữ nhật có đầy đủ tính chất của hình bình hành và hình thang cân.
  • Tính chất 2: Hình chữ nhật có hai đường chéo bằng nhau và giao điểm của chúng là trung điểm của mỗi đường

3. Nhận biết

Những dấu hiệu nhận biết hình chữ nhật
  • Tứ giác khi có ba góc vuông là hình chữ nhật.
  • Hình thang cân nếu có một góc vuông là hình chữ nhật.
  • Hình bình hành khi có một góc vuông cũng là hình chữ nhật.
  • Hình bình hành nếu có hai đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật.

4. Diện tích hình chữ nhật

Giả sử một hình chữ nhật có một cạnh dài a và cạnh còn lại dài b thì diện tích hình chữ nhật được xác định theo công thức:
S = a.b​

5. Chu vi hình chữ nhật

Nếu biết được chiều dài a và chiều rộng b của hình chữ nhật thì chu vi được tính theo công thức:
C = 2.(a + db)​

6. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Một hình chữ nhật có một cạnh dài 5 cm và cạnh còn lại dài 3 cm. Hãy tính
a) Chu vi hình chữ nhật
b) Diện tích hình chữ nhật
Hướng dẫn
Giả sử a = 5 cm và b = 3 cm.
a) Công thức tính chu vi hình chữ nhật là S = 2(a + b) = 2. (5 + 3) = 16 cm.
b) Công thức tính diện tích hình chữ nhật S = a.b = 5.3 = 15 cm2

Ví dụ 2: Một hình thang cân ABCD có góc A = 900, biết AB = 8 cm và AC = 5 cm. Hãy tính diện tích hình thang cân đó
Hướng dẫn
Vì hình thang cân có một góc vuông (900) thì hình đó là hình chữ nhất. Diện tích hình thang cân được xác định giống như công thức tính diện tích hình chữ nhật:
S = a.b = 8.5 = 40 cm2

Ví dụ 3: Một phòng học hình hộp chữ nhật dài 7,8m, rộng 6,2m, cao 4,3 m cần được sơn tường và trần nhà. Tính diện tích cần quét sơn của căn phòng biết tổng diện tích các cửa bằng 8,1 m2.
Hướng dẫn

  • Diện tích xung quanh phòng học là: 2 x 4,3 x (7,8 + 6,2) = 120,4 (m2)
  • Diện tích trần nhà của phòng là: 7,8 x 6,2 = 48,36 (m2)
  • Diện tích cần quét sơn của phòng học đó là: (120,4 + 48,36) - 8,1 = 160,66 (m2)
Đáp số: 160,66 (m2)
 
Sửa lần cuối:

Bình luận bằng Facebook