Tài liệu Chuyên đề hóa học lớp 9

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Hóa học 9: I - Các loại hợp chất vô cơ
 1. HL.1. Tính chất hóa học của oxit và khái quát phân loại oxit
 2. HL.2. Một số oxit quan trọng
 3. HL.3. Phương pháp giải bài tập oxit axit tác dụng với dung dịch kiềm
 4. HL.4. Tính chất hóa học của axit
 5. HL.5. Một số axit quan trọng
 6. HL.6. Tính chất hóa học của bazơ
 7. HL.7. Một số bazơ quan trọng
 8. HL.8. Tính chất hóa học của muối
 9. HL.9. Một số muối quan trọng
 10. HL.10. Phân bón hóa học
 11. Bài 2: Một số oxit quan trọng
 12. Bài 1. Tính chất hóa học của Oxit. Khái quát về sự phân loại oxit
Hóa học 9: II - Kim loại
 1. HL.1. Tính chất vật lí của kim loại
 2. HL.2. Tính chất hóa học chung của kim loại
 3. HL.3. Dãy hoạt động hóa học của kim loại
 4. HL.4. Lí thuyết về nhôm
 5. HL.5. Phương pháp giải bài tập nhôm tác dụng với dung dịch kiềm
 6. HL.6. Phương pháp giải bài tập phản ứng nhiệt nhôm
 7. HL.7. Lí thuyết về sắt
 8. HL.8. Hợp kim của sắt: Gang - Thép
 9. HL.9. Sự ăn mòn kim loại và bảo vệ kim loại không bị ăn mòn
Hóa học 9: III -Phi kim. Sơ lược về bảng tuần hoàn
 1. HL.1. Tính chất của phi kim
 2. HL.2. Clo
 3. HL.3. Cacbon
 4. HL.4. Các oxit của cacbon
 5. HL.5. Bài tập CO tác dụng với oxit kim loại
 6. HL.6. Axit cacbonic và muối cacbonat
 7. HL.7. Bài tập muối cacbonat tác dụng với axit
 8. HL.8. Silic và công nghiệp silicat
 9. HL.9. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
Hóa học 9: IV - Hiđrocacbon. Nhiên liệu
 1. HL.1. Khái niệm hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ - Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ
 2. HL.2. Cách xác định công thức phân tử hợp chất hữu cơ
 3. HL.3. Metan
 4. HL.4. Etilen
 5. HL.5. Axetilen
 6. HL.6. Benzen
 7. HL.7. Dầu mỏ và khí thiên nhiên
 8. HL.8. Nhiên liệu
Hóa học 9: V - Dẫn xuất của Hiđrocacbon. Polime
 1. HL.1. Rượu etylic
 2. HL.2. Phương pháp giải bài tập về độ rượu
 3. HL.3. Axit axetic
 4. HL.4. Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic
 5. HL.5. Chất béo
 6. HL.6. Glucozơ
 7. HL.7. Saccarozơ
 8. HL.8. Tinh bột và xenlulozơ
 9. HL.9. Protein
 10. HL.10. Polime