hóa học

 1. Học Lớp

  Bảng nguyên tử khối hóa học cần nhớ chính xác

  Ở lớp 8, ta đã làm quen bảng nguyên tử hóa học của một số nguyên tố cơ bản. Ở bài viết này, 7scv xin giới thiệu một số điểm quan trọng về bảng nguyên tử khối nói riêng và đặc điểm của nguyên tố hóa học nói chung A. Nguyên tử khối1. Nguyên tử khối là gì?Nguyên tử khối của một nguyên tử là khối...
 2. Học Lớp

  Giải chi tiết 500 câu hỏi hóa học khó

  Hướng dẫn giải chi tiết 500 câu hỏi hóa học khó TẢI VỀ
 3. Học Lớp

  Tài liệu Chuyên đề hóa học lớp 9

  Hóa học 9: I - Các loại hợp chất vô cơ HL.1. Tính chất hóa học của oxit và khái quát phân loại oxit HL.2. Một số oxit quan trọng HL.3. Phương pháp giải bài tập oxit axit tác dụng với dung dịch kiềm HL.4. Tính chất hóa học của axit HL.5. Một số axit quan trọng HL.6. Tính chất hóa học của bazơ...
 4. Học Lớp

  Chuyên đề lý thuyết amin