tập hợp điểm số phức

  1. Học Lớp

    Toán 12 Dạng 3. Tập hợp điểm số phức

    C4 3. Tập hợp điểm số phức TẢI TÀI LIỆU
  2. Học Lớp

    Số phức về tìm tập hợp các điểm biểu diễn

    A. KIẾN THỨC CƠ BẢN I. Các kiến thức cơ bản về số phức 1. Khái niệm số phức Tập hợp số phức: $\mathbb{C}$ Số phức (dạng đại số) : z=a+bi $(a,b\in \mathbb{R})$ , a là phần thực, b là phần ảo, i là đơn vị ảo, i$^2$ = –1) Z là số thực <=> phần ảo của Z bằng 0 (b = 0) Z là thuần ảo <=> phần...