tính nguyên hàm

  1. Học Lớp

    casio Bài 18: Kỹ thuật casio tìm nguyên hàm của hàm số

    [Câu 24 đề minh họa 2017] Một ô tô đang chạy với vận tốc 10(m/s) thì người lái đạp phanh , từ thời điểm đó , ô tô chuyển động chậm dần đều với vận tốc v(t)= -2t+10 (m/s), trong đó t là khoảng thời gian tính bằng giây , kể từ lúc bắt đầu đạp phanh . Hỏi từ lúc đạp phanh đến khi dừng hẳn, ô tô còn...
  2. Học Lớp

    Toán 12 Nguyên hàm và bảng công thức tính nhanh

    Nguyên hàm của f(x) là một hàm F(x) có đạo hàm bằng f(x), nghĩa là, F′(x) = f(x). Kí hiệu: $\int {f(x)dx} $ Vậy ta viết: $\int {f(x)dx} $ = F(x) + C ⇔ F '(x) = f(x) 1. TÍNH CHẤT $\int {f'(x)} dx = f(x) + C$ $\int {\left[ {f(x) \pm g(x)} \right]} dx = \int {f(x)} dx \pm \int {g(x)} dx$ $\int...