hàm số loga

 1. Học Lớp

  Toán 12 DẠNG 1. TÍNH ĐẠO HÀM CỦA HÀM SỐ LŨY THỪA, HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LOGA

  C2 DẠNG 1. TÍNH ĐẠO HÀM TẢI TÀI LIỆU
 2. Học Lớp

  Toán 12 DẠNG 2. TÍNH CHẤT ĐƠN ĐIỆU, CỰC TRỊ, TIỆM CẬN

  C2 DẠNG 2. TÍNH CHẤT ĐƠN ĐIỆU - CỰC TRỊ - TIỆM CẬN TẢI TÀI LIỆU
 3. Học Lớp

  Toán 12 DẠNG 3. TẬP XÁC ĐỊNH HÀM SỐ MŨ, HÀM SỐ LŨY THỪA VÀ LOGA

  C2 DẠNG 3. TẬP XÁC ĐỊNH TẢI TÀI LIỆU
 4. Học Lớp

  Toán 12 DẠNG 4. GIÁ TRỊ LỚN NHẤT VÀ GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT

  C2 DẠNG 4. GIÁ TRỊ LỚN NHẤT VÀ GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT. TẢI TÀI LIỆU
 5. Học Lớp

  Toán 12 DẠNG 5. ĐỒ THỊ HÀM SỐ LŨY THỪA , HÀM SỐ LOGA VÀ HÀM SỐ MŨ

  C2 DẠNG 5. ĐỒ THỊ TẢI TÀI LIỆU
 6. Học Lớp

  Toán 12 DẠNG 6. CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG THỨC BIẾN ĐỔI

  C2 DẠNG 6. CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG THỨC BIẾN ĐỔI. TẢI TÀI LIỆU
 7. Học Lớp

  Toán 12 DẠNG 7. PHƯƠNG TRÌNH MŨ và LOGARIT

  C2 DẠNG 7. PHƯƠNG TRÌNH MŨ - LOGARIT TẢI TÀI LIỆU
 8. Học Lớp

  Toán 12 DẠNG 8.BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ LOGARIT

  C2 DẠNG 8.BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ - LOGARIT TẢI TÀI LIỆU
 9. Học Lớp

  Toán 12 DẠNG 9. PHƯƠNG TRÌNH, BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ, LOGARIT CHỨA THAM SỐ

  C2 DẠNG 9. PHƯƠNG TRÌNH - BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ - LOGARIT CHỨA THAM SỐ TẢI TÀI LIỆU
 10. Học Lớp

  Toán 12 DẠNG 10. CÁC BÀI TOÁN TÌM MIN MAX CỦA BIỂU THỨC

  C2 DẠNG 10. CÁC BÀI TOÁN TÌM MIN - MAX CỦA BIỂU THỨC TẢI TÀI LIỆU
 11. Học Lớp

  Toán 12 DẠNG 11. CÁC BÀI TOÁN THỰC TẾ VỀ ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM

  DẠNG 11. CÁC BÀI TOÁN THỰC TẾ TẢI TÀI LIỆU