giải nhanh loagrit

  1. Học Lớp

    Toán 12 Công thức logarit

    Công thức logarit là phần quan trọng với họ sinh lớp 12, giúp học sinh giải nhanh bài toán liên quan tới logarit. Công thức logarit 1. Định nghĩa logarit Cho hai số dương a, b và a ≠ 1 . Số α thỏa mãn đẳng thức \({a^\alpha } = b\) được gọi là logarit cơ số a của b và kí hiệu là \({\log _a}b\)...