chuyên đề tích phân

 1. Học Lớp

  Tuyển tập chuyên đề tích phân và số phức trích từ đề thi thử có nhiều câu vận dụng cao

  Giới thiệu: Tuyển tập chuyên đề tích phân và số phức trích từ đề thi thử có nhiều câu vận dụng cao A. Trích dẫn tích phân Cho f là hàm số liên tục trên đoạn ${\rm{[}}a;b{\rm{]}}.$ Giả sử F là một nguyên hàm của ftrên ${\rm{[}}a;b{\rm{]}}.$ Hiệu số \(F(b) - F(a)\) được gọi là tích phân từ a đến b...
 2. Học Lớp

  Tài liệu 35 bài tập Tích phân chứa căn thức có lời giải

  Bài tập Tích phân chứa căn thức | Tích phân chứa căn thức | Chuyên đề tích phân
 3. Học Lớp

  Toán 12 Chuyên đề tích phân

  A. KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Định nghĩa Cho \(f\) là hàm số liên tục trên đoạn ${\rm{[}}a;b{\rm{]}}.$ Giả sử \(F\) là một nguyên hàm của \(f\)trên ${\rm{[}}a;b{\rm{]}}.$ Hiệu số \(F(b) - F(a)\) được gọi là tích phân từ a đến b (hay tích phân xác định trên đoạn ${\rm{[}}a;b{\rm{]}}$ của hàm số...