bài tập sgk sinh học

 1. Học Lớp

  Giải đề số 4 kiểm tra 45 phút - sinh học lớp 11

  Giải đề số 4 kiểm tra 45 phút - sinh học lớp 11 Câu 1. Hai lớp động vật nào sau đây có hình thức thụ tinh giống nhau ? A. Lưỡng cư và cá. B. Bò sát và lưỡng cư. C. Cá và chim. D. Cá và bò sát. Câu 2. Điều nào không đúng khi nói về hình thức thụ tinh ở động vật? A. Thụ tinh ngoài là sự kết hợp...
 2. Học Lớp

  Giải đề số 3 kiểm tra 45 phút - sinh học lớp 11

  Giải đề số 3 kiểm tra 45 phút - sinh học lớp 11 Câu 1. So sánh hình thức sinh sản bằng cách nhân đôi ở vi khuẩn và động vật đơn bào . Câu 2. Nêu chiều hướng tiến hóa chung trong sinh sản hữu tính của động vật. Câu 3. Cho biết sự giống nhau giữa các hình thức sinh sản phân đôi, nảy chồi, phân...
 3. Học Lớp

  Giải đề số 2 kiểm tra 45 phút - sinh học lớp 11

  Giải đề số 2 kiểm tra 45 phút - sinh học lớp 11 Câu 1. Ghép cành khác với chiết cành ở điểm nào ? Câu 2. Cho biết những biến đổi về mặt hình thái và sinh lí khi quả chín . Câu 3. Trình bày chiều hướng tiến hóa của hình thức sinh sản hữu tính ở thực vật. Câu 4. Vi sao quả mít đóng cọc rồi đem...
 4. Học Lớp

  Giải đề số 1 kiểm tra 45 phút - sinh học lớp 11

  Giải đề số 1 kiểm tra 45 phút - sinh học lớp 11 Câu 1. So sánh sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính ở thực vật . Câu 2. Phân biệt các quá trình sau: thụ phấn, tự thụ phấn, thụ phấn chéo ? Sự nảy mầm của hạt phấn diễn ra như thế nào ? Thế nào là thụ tinh ở thực vật ? Câu 3. Trình bày vai trò của...
 5. Học Lớp

  Giải đề số 10 kiểm tra 15 phút - sinh học lớp 11

  Giải đề số 10 kiểm tra 15 phút - sinh học lớp 11 Câu 1. So sánh hai hình thức sinh sản vô tính và hữu tính . Câu 2. Cho ví dụ về những loài động vật thụ tinh ngoài. Tại sao thụ tinh ngoài phải thực hiện trong môi trường nước ? Học lớp hướng dẫn giải Câu 1: - Sinh sản hữu tính là quá trình sinh...
 6. Học Lớp

  Giải đề số 9 kiểm tra 15 phút - sinh học lớp 11

  Giải đề số 9 kiểm tra 15 phút - sinh học lớp 11 Câu 1. Trùng roi sinh sản bằng hình thức nào ? A. Nảy chồi B. Tiếp hợp C. Phân đôi theo chiều dọc cơ thể D. Phân đôi tho chiều ngang cơ thể. Câu 2. Ong mật sinh sản theo hình thức nào ? A. Trinh sinh B. Vô tính C. Trinh sinh và hữu tính D. Hữu...
 7. Học Lớp

  Giải đề số 8 kiểm tra 15 phút - sinh học lớp 11

  Giải đề số 8 kiểm tra 15 phút - sinh học lớp 11 Câu 1. Hiện tượng thằn lằn đứt đuôi, tôm , cua có chân và càng bị gãy tái sinh được chân và càng mới có phải là sinh sản vô tính không ? Vì sao ? Phân biệt sinh sản vô tính và tái sinh ở các loài động vật . Câu 2. Phân biệt sinh sản vô tính và...
 8. Học Lớp

  Giải đề số 7 kiểm tra 15 phút - sinh học lớp 11

  Giải đề số 7 kiểm tra 15 phút - sinh học lớp 11 Câu 1. So sánh sinh sản vô tính ở thực vật và động vật ? Câu 2. Khi điều kiện sống thay đổi đột ngột có thể làm cho hàng loạt cá thể động vật sinh sản vô tính bị chết, tại sao? Học lớp hướng dẫn giải Câu 1: * Giống nhau: -Không có sự kết hợp giữa...
 9. Học Lớp

  Giải đề số 6 kiểm tra 15 phút - sinh học lớp 11

  Giải đề số 6 kiểm tra 15 phút - sinh học lớp 11 Câu 1. Phương pháp trồng nào sau đây dễ xuất hiện đặc điểm mới ở cây con so với bố mẹ A. Giâm cành B. Ghép cành C. Gieo hạt D. Chiết cành. Câu 2. Ở thực vật có hoa, quá trình thụ tinh cua trứng được thực hiện ở tại...
 10. Học Lớp

  Giải đề số 5 kiểm tra 15 phút - sinh học lớp 11

  Giải đề số 5 kiểm tra 15 phút - sinh học lớp 11 Câu 1.Mô tả cấu tạo của một hoa mà em biết . Câu 2. Trình bày nguốn gốc của hạt và quả ? Học lớp hướng dẫn giải Câu 1: - Hoa đơn tính: như hoa bầu, bí, ngô,.. trên có đài hoa, cánh hoa, một bông hoa chỉ có nhị ( cơ quan sinh dục đực) là hoa đực và...
 11. Học Lớp

  Giải đề số 4 kiểm tra 15 phút - sinh học lớp 11

  Giải đề số 4 kiểm tra 15 phút - sinh học lớp 11 Câu 1. Thụ phấn là gì, có mấy hình thức thụ phấn ? Câu 2. Thế nào là thụ tinh kép ? Học lớp hướng dẫn giải Câu 1: - Là quá trình vận chuyển hạt phấn từ nhị đến núm nhụy, sau đó hạt phấn nảy mầm trên núm nhụy. Có hai hình thức thụ phấn là: tự thụ...
 12. Học Lớp

  Giải đề số 3 kiểm tra 15 phút - sinh học lớp 11

  Giải đề số 3 kiểm tra 15 phút - sinh học lớp 11 Câu 1. Nhóm các cây nào sau đây snh sản bằng thân rễ ? A. Cỏ gấu, khoai lang B. Khoai lang, rau má C. Chuối, nghệ D. Cỏ tranh, tre. Câu 2. Cây dâu tây sinh sản bằng: A. Thân củ B. Thân rễ C. Rễ củ D. Thân bò. Câu 3. Trồng khoai lang bằng cách nào...
 13. Học Lớp

  Giải đề số 2 kiểm tra 15 phút - sinh học lớp 11

  Giải đề số 2 kiểm tra 15 phút - sinh học lớp 11 Câu 1. Nêu những ưu điểm của các phương pháp nhân giống vô tính Câu 2. Phân biệt hai hình thức giâm cây và chiết cành ? Học lớp hướng dẫn giải Câu 1: - khi thực hiện nhân giống sinh dưỡng từ những phương pháp trên có ưu điểm là: giữ nguyên được...
 14. Học Lớp

  Giải đề số 1 kiểm tra 15 phút - sinh học lớp 11

  Giải đề số 1 kiểm tra 15 phút - sinh học lớp 11 Câu 1. Sinh sản là gì ? Sinh sản vô tính là gì ? Câu 2. Nêu các hình thức sinh sản vô tính ở thực vật. Học lớp hướng dẫn giải Câu 1: Có hai hình thức sinh sản vô tính ở thực vật: - Sinh sản bằng bào tử: là hình thức sinh sản trong đó cơ thể mới...
 15. Học Lớp

  Giải bài Câu hỏi ôn tập học kỳ 1 - Sinh lớp 11

  Giải bài Câu hỏi ôn tập học kỳ 1 - Sinh lớp 11 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP HỌC KÌ I Câu 1. Khi môi trường quá axit (chua) rễ cây trên cạn thích nghi bằng cách A. Rễ cây sinh trưởng nhanh về chiều sâu, phân nhánh chiếm chiều rộng. B. lông hút biến mất. C. sinh trưởng liên tục bình thành nên số...
 16. Học Lớp

  Giải bài trang 185 SGK sinh học lớp 11 phần: Câu hỏi ôn tập sinh

  Giải bài trang 185 SGK sinh học lớp 11 phần: Câu hỏi ôn tập sinh CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP HỌC KÌ II Hãy chọn 1 đáp án đúng cho các câu hỏi sau: Câu 1. ở động vật đơn bào thức ăn được: A. tiêu hoá ngoại bào. B. tiêu hoá nội bào. C. biến đổi cơ học và hoá học trong ống tiêu hoá. D. tiêu hoá...
 17. Học Lớp

  Giải bài Dự thảo đề thi học kỳ II Sinh 11

  Giải bài Dự thảo đề thi học kỳ II Sinh 11 PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (4 điểm) Câu I. Hãy chọn 1 đáp án đúng cho mỗi câu sau: Câu 1. Nhờ tính cảm ứng nên thực vật có khả năng: A. Dự đoán sự thay đổi môi trưởng xung quanh. B. phản ứng trước sự thay đổi của môi trường. C. nhận biết và cảm ứng...
 18. Học Lớp

  Giải bài Dự thảo đề thi học kỳ I Sinh 11

  Giải bài Dự thảo đề thi học kỳ I Sinh 11 PHẦN I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3 điểm) Câu A : Hãy chọn 1 đáp án đúng cho câu sau đây: Câu 1. Cây mọc tốt trên đất có nhiều mùn vì: A. trong màn có chứa nhiều không khí. B mùn là hợp chất chứa nitơ. C. trong màn chứa nhiều chất khoáng. D. cây dễ hút nước...
 19. Học Lớp

  Giải bài SGK sinh học lớp 11 phần: Ôn tập chương II, III, IV - Sinh học 11

  Giải bài SGK sinh học lớp 11 phần: Ôn tập chương II, III, IV - Sinh học 11 I. CẢM ỨNG - So sánh cảm ứng của động vật và thực vật. Trả lời: + Giống nhau: Cơ thể thực vật và động vật đều có khả năng tiếp nhận kích thích từ các tác nhân của môi trường và phản ứng với các kích thích đó. +...
 20. Học Lớp

  Giải bài 3 trang 185 SGK sinh học lớp 11 phần: Điều khiển sinh sản ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch ở người - Sinh 11

  Giải bài 3 trang 185 SGK sinh học lớp 11 phần: Điều khiển sinh sản ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch ở người - Sinh 11 Tại sao phá thai không được xem là biện pháp sinh đẻ có kế hoạch mà chỉ là biện pháp tránh đẻ bất đắc dĩ? Học lớp hướng dẫn giải Phá thai không được xem là biện pháp sinh đẻ có...