Học giải bài 36 trang 123 SGK Toán lớp 9 tập 1. Cho đường tròn tâm O bán kính OA và đường tròn đường kính OA.

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#1
Đề bài
Cho đường tròn tâm \(O\) bán kính \(OA\) và đường tròn đường kính \(OA\).
a) Hãy xác định vị trí tương đối của hai đường tròn.
b) Dây \(AD\) của đường tròn lớn cắt đường tròn nhỏ ở \(C\). Chứng minh rằng \(AC=CD\).

Giải
b36-trang-123-sgk-toan-9-t1-jpg.658

a) Gọi \(O'\) là tâm của đường tròn đường kính \(OA\) thì \(O'A=O'O.\)
Ta có \(OO'=OA-O'A\) hay \(d=R-r\)
Suy ra đường tròn \((O)\) và đường tròn \((O')\) tiếp xúc trong.
b) Tam giác \(CAO\) có cạnh \(OA\) là đường kính của đường tròn ngoại tiếp nên \(\Delta CAO\) vuông tại \(C\)
\(\Rightarrow OC\perp AD\)
\(\Rightarrow CA=CD\) (đường kính vuông góc với một dây).
7scv.com​
 

Bình luận bằng Facebook