HL.8. Áp suất

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#1
I - ÁP LỰC
ap-suat-jpg.5081

  • Áp lực là lực ép có phương vuông góc với mặt bị ép.
  • Tác dụng của áp lực càng lớn khi độ lớn của áp lực càng lớn hay diện tích mặt bị ép càng nhỏ.
II - ÁP SUẤT
- Áp suất là độ lớn của áp lực trên một đơn vị diện tích bị ép.
\(p = \dfrac{F}{S}\)​
Trong đó:
  • $F$: áp lực $\left( N \right)$
  • $S$: diện tích mặt bị ép $\left( {{m^2}} \right)$
  • $p$: áp suất $\left( {N/{m^2}} \right)$
Ngoài $N/{m^2}$, đơn vị áp suất còn tính theo Pa (paxcan): $1Pa = 1{\rm{ }}N/{m^2}$
 

Bình luận bằng Facebook

Chủ đề tương tự