HL.6. Định lý

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
I. Các kiến thức cần nhớ
1. Định lí. Giả thiết và kết luận của định lí

  • Một tính chất được khẳng định là đúng bằng suy luận gọi là một định lí.
  • Giả thiết của định lí là điều cho biết. Kết luận của định lí là điều được suy ra
2. Chứng minh định lý
Chứng minh định lí là dùng lập luận để từ giả thiết suy ra kết luận.
Ví dụ: Cho định lý: “ Nếu hai đường thẳng cùng song song với đường thẳng thứ ba thì hai đường thẳng song song”. Khi đó giả thiết-kết luận được ghi lại như sau
Định lý 1.PNG

Định lý 2.png


II. Các dạng toán thường gặp
Dạng 1: Viết giả thiết, kết luận của định lý
Phương pháp:

  • Vẽ hình tương ứng rồi viết điều cho biết (giả thiết), điều được suy ra (kết luận)
  • Nên sử dụng các kí hiệu toán học để viết giả thiết, kết luận
Dạng 2: Phát biểu một định lý khi biết giả thiết và kết luận của định lý
Phương pháp:
Dùng lời diễn đạt định lý dưới dạng: “Nếu có A thì có B” với A là giả thiết, B là kết luận.