HL.5. Trường hợp đồng dạng thứ hai

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#1
1. Các kiến thức cần nhớ
Trường hợp đồng dạng thứ hai: cạnh-góc-cạnh
Định lý:
Nếu hai cạnh của tam giác này tỉ lệ với hai cạnh của tam giác kia và hai góc tạo bởi các cặp cạnh đó bằng nhau thì hai tam giác đồng dạng theo trường hợp cạnh-góc-cạnh.
Nếu \(\Delta ABC\) và \(\Delta A'B'C'\) có \(\widehat A = \widehat {A'}\) và \(\dfrac{{AB}}{{A'B'}} = \dfrac{{AC}}{{A'C'}}\) (h.1) Thì \(\Delta ABC \backsim \Delta A'B'C'\) (c.g.c)
Tam Giác Đồng Dạng.PNG

2. Các dạng toán thường gặp
Dạng 1: Sử dụng tam giác đồng dạng để tính toán
Phương pháp:

Từ tam giác đồng dạng suy ra các cặp cạnh tỉ lệ và các góc bằng nhau
Từ đó tính cạnh và góc

Dạng 2: Chứng minh tam giác đồng dạng và các hệ thức liên quan
Phương pháp:

  • Sử dụng trường hợp đồng dạng thứ hai của tam giác để chứng minh tam giác đồng dạng
  • Từ đó suy ra các hệ thức cần chứng minh
 

Bài mới