Giải bài 7 trang 25 sgk vật lý 11 Công của lực điện

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Giải bài 7 trang 25 sgk vật lý 11 Công của lực điện:
Một electron được thả không vận tốc ban đầu ở sát bản âm, trong điện trường đều giữa hai bản kim loại phẳng, tích điện trái dấu. Cường độ điện trường giữa hai bản là 1000V/m. Khoảng cách giữa hai bản là 1 cm. Tính động năng của electron khi nó đến đập vào bản dương.

Học Lớp hướng dẫn giải
Electron bị bản âm đẩy và bản dương hút nên bay từ bản âm về bản dương và lực điện sinh công dương. Điện trường giữa hai bản là điện trường đều E = 1000 V/m.
Áp dụng định lí động năng ta có:
W$_{đ}$ – 0 = qEd = -1,6.10$^{-19}$.1000.(-1.10$^{-2}$) = 1,6.10$^{-18}$J.
Động năng của electron khi nó đập đến bản dương là W$_{đ}$ = 1,6.10$^{-18}$J.