Giải bài 3 trang 25 sgk vật lý 11 Công của lực điện

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Giải bài 3 trang 25 sgk vật lý 11 Công của lực điện:
Thế năng của điện tích q trong một điện trường phụ thuộc vào q như thế nào ?
Học Lớp hướng dẫn giải
Thế năng của điện tích điểm q tại 1 điểm trong điện trường tỉ lệ thuận với giá trị điện tích q.
\({{\rm{W}}_M} = {V_M}.q\)