Giải bài 2 trang 25 sgk vật lý 11 Công của lực điện

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Giải bài 2 trang 25 sgk vật lý 11 Công của lực điện:
Nêu đặc điểm của công của lực điện tác dụng lên điện tích thử q khi cho q di chuyển trong điện trường.
Học Lớp hướng dẫn giải
Đặc điểm của công của lực điện tác dụng lên điện tích thử q khi cho q di chuyển trong điện trường : Công của lực điện trong sự di chuyển của điện tích trong điện trường không phụ thuộc vào hình dạng đường đi mà chỉ phụ thuộc vào vị trí của điểm đầu và điểm cuối của đường đi.