Giải bài 1 trang 25 sgk vật lý 11 Công của lực điện

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Giải bài 1 trang 25 sgk vật lý 11 Công của lực điện:
Viết công thức tính công của lực điện trong sự di chuyển của một điện tích trong điện trường đều.
Học Lớp hướng dẫn giải
Công thức tính công của lực điện trong sự di chuyển của một điện tích trong điện trường đều: A$_{MN }$= qEd.