Tài liệu 12 Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#1
Bộ tài liệu Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng
 1. Tải về - 125 câu trắc nghiệm phép biến hình trong mặt phẳng - Đặng Việt Đông
 2. Tải về - Bài tập phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng - Thân Thị Hạnh
 3. Tải về - Bài tập phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng có lời giải chi tiết - Đặng Việt Đông
 4. Tải về - Bài tập phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng có lời giải chi tiết
 5. Tải về - Bài tập trắc nghiệm phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng - Trần Quốc Dũng
 6. Tải về - Các phép biến hình trong mặt phẳng - Nguyễn Hữu Biển
 7. Tải về - Chuyên đề phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng - Nguyễn Minh Tiến
 8. Tải về - Phân dạng và bài tập Hình học 11 học kỳ I - Lư Sĩ Pháp
 9. Tải về - Phép biến hình và phép dời hình - Lê Bá Bảo
 10. Tải về - Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng - Trần Quốc Nghĩa
 11. Tải về - Phép tịnh tiến - Lê Bá Bảo, Trần Quang Thạnh
 12. Tải về - Phương pháp giải các dạng toán phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng - Trần Đình Cư