phép trừ trong phạm vi 100

 1. Học Lớp

  Toán lớp 1 Ôn tập: Các số đến 100

  Các số đến 100 là kiến thức học sinh lớp 1 phải học, chủ đề này thuộc chương 4 trong sgk toán. Ngoài học Các số đến 100, các em còn được thực hành cẩn thẩn. Để tìm hiểu chi tiết thêm, mời bạn đọc bài sau: I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ Biết đọc, viết, đếm, so sánh các số đến 100 Biết cấu tạo của số có...
 2. Học Lớp

  Toán lớp 1 Ôn tập: Các số đến 10

  Các số đến 10 là kiến thức học sinh lớp 1 phải học, chủ đề này thuộc chương 4 trong sgk toán. Ngoài học Các số đến 10, các em còn được thực hành cẩn thẩn. Để tìm hiểu chi tiết thêm, mời bạn đọc bài sau: I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ Biết đọc, đếm, so sánh các số trong phạm vi ${\bf{10}}$. Thành thạo...
 3. Học Lớp

  Toán lớp 1 Đồng hồ, thời gian

  Đồng hồ, thời gian là kiến thức học sinh lớp 1 phải học, chủ đề này thuộc chương 4 trong sgk toán. Ngoài học Đồng hồ, thời gian, các em còn được thực hành cẩn thẩn. Để tìm hiểu chi tiết thêm, mời bạn đọc bài sau: I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ Làm quen với mặt đồng hồ, kim giờ, kim phút. Biết xem và...
 4. Học Lớp

  Toán lớp 1 Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100 (không nhớ)

  Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100 (không nhớ) là kiến thức học sinh lớp 1 phải học, chủ đề này thuộc chương 4 trong sgk toán. Ngoài học Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100 (không nhớ), các em còn được thực hành cẩn thẩn. Để tìm hiểu chi tiết thêm, mời bạn đọc bài sau: I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ...
 5. Học Lớp

  Toán lớp 1 Các ngày trong tuần lễ

  Các ngày trong tuần lễ là kiến thức học sinh lớp 1 phải học, chủ đề này thuộc chương 4 trong sgk toán. Ngoài học Các ngày trong tuần lễ, các em còn được thực hành cẩn thẩn. Để tìm hiểu chi tiết thêm, mời bạn đọc bài sau: I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ Biết tuần lễ có ${\bf{7}}$ ngày, biết tên các ngày...
 6. Học Lớp

  Toán lớp 1 Phép trừ trong phạm vị 100 (trừ không nhớ)

  Phép trừ trong phạm vị 100 (trừ không nhớ) là kiến thức học sinh lớp 1 phải học, chủ đề này thuộc chương 4 trong sgk toán. Ngoài học Phép trừ trong phạm vị 100 (trừ không nhớ), các em còn được thực hành cẩn thẩn. Để tìm hiểu chi tiết thêm, mời bạn đọc bài sau: I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ Biết đặt...
 7. Học Lớp

  Toán lớp 1 Phép cộng trong phạm vi 100 (cộng không nhớ)

  Phép cộng trong phạm vi 100 (cộng không nhớ) là kiến thức học sinh lớp 1 phải học, chủ đề này thuộc chương 4 trong sgk toán. Ngoài học Phép cộng trong phạm vi 100 (cộng không nhớ), các em còn được thực hành cẩn thẩn. Để tìm hiểu chi tiết thêm, mời bạn đọc bài sau: I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ Biết...