lời giải chi tiết đề thi thử

 1. Học Lớp

  Đề thi thử tiếng anh 2019 tốt nghiệp THPT quốc gia

  Đề thi thử tiếng anh 2019 tốt nghiệp THPT quốc gia là những đề thi trắc nghiệm. Do các thầy cô giáo trường chuyên, trọng điểm biên soạn. Đối tượng hướng tới là học sinh tại trường và các em muốn đăng kí dự thi. Mỗi đề thi đều hướng tới 3 mục tiêu quan trọng: Bám sát đề thi chính thức môn...
 2. Học Lớp

  Đề thi thử hóa học 2019 tốt nghiệp THPT quốc gia

  Đề thi thử hóa học 2019 tốt nghiệp THPT quốc gia là những đề thi trắc nghiệm. Do các thầy cô giáo trường chuyên, trọng điểm biên soạn. Đối tượng hướng tới là học sinh tại trường và các em muốn đăng kí dự thi. Mỗi đề thi đều hướng tới 3 mục tiêu quan trọng: Bám sát đề thi chính thức môn hóa...
 3. Học Lớp

  Đề thi Đề thi thử vật lý 2019 tốt nghiệp THPT quốc gia

  Đề thi thử vật lý 2019 tốt nghiệp THPT quốc gia là những đề thi trắc nghiệm. Do các thầy cô giáo trường chuyên, trọng điểm biên soạn. Đối tượng hướng tới là học sinh tại trường và các em muốn đăng kí dự thi. Mỗi đề thi đều hướng tới 3 mục tiêu quan trọng: Bám sát đề thi chính thức môn vật lý...