giải nhanh hàm số lũy thừa

  1. Học Lớp

    Toán 12 Hàm số lũy thừa

    Hàm số lũy thừa là một bài quan trọng thuộc chương 2 lớp 12. Nội dung bài học sẽ giúp các em hiểu được khái niệm hàm số lũy thừa, tập xác định hàm số lũy thừa, các công thức giải nhanh hàm số lũy thừa. Bài viết này sẽ là nền tảng kiến thức phục vụ cho các em trong quá trình giải nhanh các dạng...