điều kiện của tham số

  1. Học Lớp

    Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số

    1. Các kiến thức cần nhớ Quy tắc cộng đại số Để giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn bằng phương pháp cộng đại số, ta sử dụng phương pháp cộng đại số , bao gồm hai bước sau đây : Bước 1. Cộng hay trừ từng vế của hai phương trình của hệ phương trình đả cho để dược một phương trình mới. Bước 2...