diện tích hình tròn

  1. Học Lớp

    Công thức tính diện tích hình tròn bằng thơ lục bát

    Công thức tính diện tích hình tròn thường gặp nên để nhớ người ta phổ thành những vân thơ lục bát. Đây là nguồn cảm hứng không chỉ giúp người học nhớ lâu công thức diện tích hình tròn mà làm người học yêu toán học hơn. 1. Hình tròn là gì Hình tròn hay đường tròn là quỹ tích của tất cả những...
  2. Học Lớp

    Diện tích hình tròn, quạt tròn

    1. Các kiến thức cần nhớ Công thức tính diện tích hình tròn Diện tích $S$ của một hình tròn bán kính $R$ được tính theo công thức \(S = \pi {R^2}\) Công thức tính diện tích hình quạt tròn Diện tích hình quạt tròn bán kính $R$, cung \(n^\circ \) được tính theo công thức \(S = \dfrac{{\pi...