các dạng bài số phức

 1. Học Lớp

  Toán 12 Số phức

  Số phức là gì? Các dạng số phức thường gặp? Cách giải nhanh số phức như nào? Các phương pháp giải nhanh tích phân là? Để giải đáp câu hỏi đó ta cùng nhau vào bài giảng ngày hôm nay Số phức phần 1 Số phức phần 2 Số phức phần 3
 2. Học Lớp

  Toán 12 Số phức phần 3

  Số phức là gì? Các dạng số phức thường gặp? Cách giải nhanh số phức như nào? Các phương pháp giải nhanh tích phân là? Để giải đáp câu hỏi đó ta cùng nhau vào bài giảng ngày hôm nay <iframe width="680" height="415" src="https://www.youtube.com/embed/8BPr6J9PF6A" frameborder="0"...
 3. Học Lớp

  Toán 12 Số phức phần 2

  Số phức là gì? Các dạng số phức thường gặp? Cách giải nhanh số phức như nào? Các phương pháp giải nhanh tích phân là? Để giải đáp câu hỏi đó ta cùng nhau vào bài giảng ngày hôm nay <iframe width="680" height="415" src="https://www.youtube.com/embed/GQX_ABNcGeQ" frameborder="0"...
 4. Học Lớp

  Toán 12 Số phức phần 1

  Số phức là gì? Các dạng số phức thường gặp? Cách giải nhanh số phức như nào? Các phương pháp giải nhanh tích phân là? Để giải đáp câu hỏi đó ta cùng nhau vào bài giảng ngày hôm nay <iframe width="680" height="415" src="https://www.youtube.com/embed/la21-3bqvhU" frameborder="0"...