thế giới hòa bình

 1. Học Lớp

  Phát biểu cảm nghĩ của em sau khi đọc bài đấu tranh cho một thế giới hòa bình

  Bài làm Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em là văn bản trích trong "Tuyên bố của Hội nghị cấp cao thế giới về trẻ em" họp lại Liên hợp quốc ngày 30 - 9 - 1990. Văn hẳn được trích lục ở đây gồm có 17 điều: - Điều 1 và 2 là lời kêu gọi. - 5 điều tiếp theo...
 2. Học Lớp

  Nêu lên cảm nghĩ sau khi đọc bài Đấu tranh cho một thế giới hòa bình của G.G. Mác-két

  Đấu tranh cho một thế giới hòa bình mang ý nghĩa như một bức thông điệp của Mác-két, người Cô-lôm-bi-a, nhà hoạt động xã hội lỗi lạc, nhà văn được giải thưởng Nô-ben văn học năm 1982, gửi cho các dân tộc trên hành tinh chúng ta. Để làm sáng tỏ luận đề Đấu tranh cho một thế giới hòa bình, Mác-két...
 3. Học Lớp

  Cảm nghĩ sau khi đọc bài: Đấu tranh cho một thế giới hoà bình.

  "Đấu tranh cho một thế giới hòa bình" mang ý nghĩa như một bức thông điệp của Mác-két. người Cô-lôm-bi-a, nhà hoạt động xã hội lỗi lạc, nhà văn được giải thưởng Nô-ben văn học năm 1982, gửi cho các dân tộc trên hành tinh chúng ta. Để làm sáng tỏ luận đề "Đấu tranh cho một thế giới hòa bình"...
 4. Học Lớp

  Em hãy viết đoạn văn nêu cách hiểu của bản thân về nhan đề văn bản Đấu tranh cho một thế giới hoà bình của G. Mác-két?

  Nhan đề Đấu tranh cho một thế giới hoà bìnhcủa G. Mác-két thể hiện rất rõ chủ đề của văn bản. Lời kêu gọi đấu tranh cho một thế giới hoà bình được rút ra sau những luận cứ rõ ràng. Tác giả đã cảnh báo nguy cơ của cuộc chiến tranh hạt nhân đe doạ cuộc sống trên Trái Đất. Từ đó chỉ ra nhiệm vụ cấp...
 5. Học Lớp

  Phân tích bài Đấu tranh cho một thế giới hòa bình của G.G. Mác-két.

  Đấu tranh cho một thế giới hòa bình mang ý nghĩa như một bức thông điệp của Mác-két, người Cô-lôm-bi-a, nhà hoạt động xã hội lỗi lạc, nhà văn được giải thưởng Nô-ben văn học năm 1982, gửi cho các dân tộc trên hành tinh chúng ta. Để làm sáng tỏ luận đề Đấu tranh cho một thế giới hòa bình, Mác-két...