soạn ngữ văn 7

 1. Học Lớp

  Soạn bài Mùa xuân của tôi siêu ngắn

  Trả lời câu 1 (trang 177, SGK Ngữ văn 7, tập 1): - Bài văn viết về cảnh sắc và không khí mùa xuân ở Hà Nội. - Hoàn cảnh và tâm trạng khi tác giả viết bài này: + Được viết trong hoàn cảnh đất nước bị chia cắt, tác giả sống trong vùng kiểm soát của Mĩ ngụy, xa cách quê hương đất Bắc. + Tâm...
 2. Học Lớp

  Tác giả Vũ Bằng

  - Vũ Bằng (1913-1984), sinh ra tại Hà Nội. - Ông là nhà văn và nhà báo đã sáng tác từ trước Cách mạng tháng Tám năm 1945, có sở trường về truyện ngắn, tùy bút, bút kí. - Sau năm 1954, ông vào Sài Gòn vừa viết văn, vừa làm báo vừa hoạt động cách mạng. - Năm 2007, Vũ Bằng được tặng Giải thưởng...
 3. Học Lớp

  Tìm hiểu chung về tác phẩm Mùa xuân của tôi

  1. Tìm hiểu chung a. Hoàn cảnh ra đời - Tác phẩm được viết trong hoàn cảnh đất nước bị chia cắt, tác giả sống ở vùng kiểm soát của Mĩ – Ngụy, xa cách quê hương đất Bắc. Nhà văn đã gửi gắm vào trong trang sách nỗi niềm thương nhớ da diết quê hương, gia đình và lòng mong mỏi đất nước hòa bình...
 4. Học Lớp

  Phân tích chi tiết tác phẩm Mùa xuân của tôi

  1. Mở bài - Giới thiệu về tác giả Vũ Bằng (giới thiệu khái quát về cuộc đời, tiểu sử và đặc điểm sáng tác của tác giả…) - Giới thiệu về thể loại tùy bút. - Giới thiệu về văn bản “Mùa xuân của tôi”: trích từ tùy bút “Tháng Giêng mơ về trăng non rét ngọt” trong tập “Thương nhớ mười hai”. Nội...
 5. Học Lớp

  Soạn bài Ôn tập tác phẩm trữ tình siêu ngắn

  Trả lời câu 1 (trang 180, SGK Ngữ văn 7, tập 1): Tên tác giả - tác phẩm: - Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh – Lí Bạch - Phò giá về kinh – Trần Quang Khải - Tiếng gà trưa – Xuân Quỳnh - Cảnh khuya – Hồ Chí Minh - Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê – Hạ Tri Chương. - Bạn đến chơi nhà –...
 6. Học Lớp

  Lý thuyết về tác phẩm trữ tình

  - Tác phẩm trữ tình là văn bản biểu hiện tình cảm, cảm xúc của tác giả trước cuộc sống. Thơ là thể loại văn học phù hợp để biểu hiện tình cảm, cảm xúc, tuy nhiên cũng có thơ tự sự, truyện thơ. Văn xuôi phù hợp với kể chuyện, tuy nhiên cũng có những loại văn xuôi trữ tình hoặc mang nặng tính chất...
 7. Học Lớp

  Soạn bài Ôn tập phần Tiếng Việt siêu ngắn

  Trả lời câu 1 (trang 183, SGK Ngữ văn 7, tập 1): Trả lời câu 2 (trang 184, SGK Ngữ văn 7, tập 1): Bảng so sánh: Từ loại Ý nghĩa và chức năng Quan hệ từ Quan hệ từ dùng để biểu thị các ý nghĩa như quan hệ sở hữu , so sánh, nhân quả....giữa các bộ phận của câu hoặc giữa các câu trong...
 8. Học Lớp

  Soạn bài Kiểm tra tổng hợp cuối học kì 1 siêu ngắn

  I. NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CẦN CHÚ Ý 1. Về phần Văn a) Nắm được thể loại của các tác phẩm trữ tình đã học (ca dao, dân ca, thơ trữ tình trung đại, tùy bút). b) Nắm được nội dung cụ thể và vẻ đẹp của các tác phẩm trữ tình đã học trong chương trình. c) Nắm được sự biểu hiện cụ thể của các đặc...
 9. Học Lớp

  Soạn bài Ôn tập tác phẩm trữ tình (tiếp theo) siêu ngắn

  LUYỆN TẬP: Trả lời câu 1 (trang 192, SGK Ngữ văn 7, tập 1): - Nội dung trữ tình: niềm ưu tư canh cánh của tác giả và nỗi lòng lo cho dân, cho nước. - Hình thức thể hiện: bằng thơ, phương thức biểu hiện gồm kể và tả. Trả lời câu 2 (trang 192, SGK Ngữ văn 7, tập 1): So sánh tình huống thể...
 10. Học Lớp

  Soạn bài Ôn tập phần Tiếng Việt (tiếp theo) siêu ngắn

  Trả lời câu 1 (trang 193, SGK Ngữ văn 7, tập 1): - Từ đồng nghĩa là những từ có nghĩa giống nhau hoặc gần giống nhau. Một từ nhiều nghĩa có thể thuộc vào nhiều nhóm từ đồng nghĩa khác nhau. - Từ đồng nghĩa có 2 loại: từ đồng nghĩa hoàn toàn, từ đồng nghĩa không hoàn toàn. - Có hiện tượng từ...
 11. Học Lớp

  Soạn bài Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt) siêu ngắn

  RÈN LUYỆN CHÍNH TẢ Làm các bài tập chính tả a) Điền vào chỗ trống: - Điền một chữ cái, một dấu thanh hoặc một vần vào chỗ trống, ví dụ: + Điền x hoặc s vào chỗ trống: xử lí, sử dụng, giả sử, xét xử. + Điền dấu hỏi hoặc dấu ngã trên những chữ được in đậm: tiểu sử, tiêu trừ, tiểu...