de thi thu

 1. Học Lớp

  Đề thi thử môn GDCD 2020 trường trung học phổ thông quốc gia Yên Lạc 2 lần 1

  Đề thi thử THPTQG 2020 môn GDCD có lời giải chi tiết phục vụ cho kì thi quốc gia thpt. Đề, đáp án và lời giải do các thầy cô tổ GDCD THPT Yên Lạc 2 biên soạn và chia sẻ. Giới thiệu nội dung đề Câu 81. Bà X mượn bà B số tiền là 200 triệu đồng. Bà X đã viết giấy vay tiền và hẹn rõ ngày trả. Đến...
 2. Học Lớp

  Đề thi thử môn Địa Lý 2020 trường trung học phổ thông quốc gia Hàn Thuyên lần 1

  7scv xin giới thiệu đề thi thử địa lý 2020 có đáp án hướng dẫn chi tiết của trường THPT Quốc Gia Hàn Thuyên lần 1. Qua đó giúp các em có thể đối chiếu với kết quả làm bài của mình, tự đánh giá được năng lực của bản thân. Hy vọng rằng đây sẽ là tài liệu bổ ích trong quá trình ôn luyện của các em...
 3. Học Lớp

  Đề thi thử môn Địa Lý 2020 trường trung học phổ thông quốc gia Yên Lạc 2 lần 1

  7scv xin giới thiệu đề thi thử địa lý 2020 có đáp án hướng dẫn chi tiết của trường THPT Quốc Gia Yên Lạc 2 lần 1. Qua đó giúp các em có thể đối chiếu với kết quả làm bài của mình, tự đánh giá được năng lực của bản thân. Hy vọng rằng đây sẽ là tài liệu bổ ích trong quá trình ôn luyện của các em...
 4. Học Lớp

  Đề thi thử môn GDCD 2020 trường trung học phổ thông quốc gia Hàn Thuyên lần 1

  Đề thi thử THPTQG 2020 lần 1 môn GDCD có lời giải chi tiết phục vụ cho kì thi quốc gia thpt. Đề, đáp án và lời giải do các thầy cô tổ GDCD THPT Hàn Thuyên biên soạn và chia sẻ. Giới thiệu nội dung đề Câu 1: Khi Tòa án nhân dân huyện P tuyên bố bị cáo S mức phạt 5 năm tù vì tội hiếp dâm, S đã...
 5. Học Lớp

  Đề thi thử môn Hóa Học 2020 trường trung học phổ thông quốc gia Đồng Đậu lần 1

  Đáp án và lời giải chi tiết Đề thi thử Hóa Học năm 2020 trường THPT Quốc Đồng Đậu đã tổ chức thi thử lần 1. Qua đó giúp các em có thể đối chiếu với kết quả làm bài của mình, tự đánh giá được năng lực của bản thân. Hy vọng rằng đây sẽ là tài liệu bổ ích trong quá trình ôn luyện của các em. Giới...
 6. Học Lớp

  Đề thi thử môn Hóa Học 2020 trường trung học phổ thông quốc gia Hàn Thuyên lần 1

  Đáp án và lời giải chi tiết Đề thi thử Hóa Học năm 2020 trường THPT Quốc Hàn Thuyên đã tổ chức thi thử lần 1. Qua đó giúp các em có thể đối chiếu với kết quả làm bài của mình, tự đánh giá được năng lực của bản thân. Hy vọng rằng đây sẽ là tài liệu bổ ích trong quá trình ôn luyện của các em...
 7. Học Lớp

  Đề thi thử môn Vật Lý 2020 trường trung học phổ thông quốc gia Hàn Thuyên lần 1

  Trường Hàn Thuyên tổ chức thi lần 1, 7scv giới thiệu đề thi thử Vật Lý năm 2020 trường THPT Quốc Gia có đáp án chi tiết. Qua đó giúp các em có thể đối chiếu với kết quả làm bài của mình, tự đánh giá được năng lực của bản thân. Hy vọng rằng đây sẽ là tài liệu bổ ích trong quá trình ôn luyện của...
 8. Học Lớp

  Đề thi thử môn Vật Lý 2020 trường trung học phổ thông quốc gia Đồng Đậu lần 1

  Trường Đồng Đậu tổ chức thi lần 1, 7scv giới thiệu đề thi thử Vật Lý năm 2020 trường THPT Quốc Gia có đáp án chi tiết. Qua đó giúp các em có thể đối chiếu với kết quả làm bài của mình, tự đánh giá được năng lực của bản thân. Hy vọng rằng đây sẽ là tài liệu bổ ích trong quá trình ôn luyện của các...
 9. Học Lớp

  Đề thi thử môn Sử 2020 trường trung học phổ thông quốc gia Yên lạc 2 lần 1

  Đề thi thử THPTQG môn Sử 2020 - THPT Yên Lạc 2 lần 1 TẢI XUỐNG
 10. Học Lớp

  Đề thi thử môn Sinh Học 2020 trường trung học phổ thông quốc gia Hàn Thuyên lần 1

  Dưới đây là đề thi thử sinh năm 2020 trường THPT Quốc Gia Hàn Thuyên đã tổ chức thi thử lần 1 có đáp án chi tiết. Qua đó giúp các em có thể đối chiếu với kết quả làm bài của mình, tự đánh giá được năng lực của bản thân. Hy vọng rằng đây sẽ là tài liệu bổ ích trong quá trình ôn luyện của các em...
 11. Học Lớp

  Đề thi thử môn lịch sử 2020 trường trung học phổ thông quốc gia Đồng Đậu lần 1

  Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sử THPT Đồng Đậu 2020 lần 1 TẢI XUỐNG
 12. Học Lớp

  Đề thi thử môn Địa Lý 2020 trường trung học phổ thông quốc gia Đồng Đậu lần 1

  7scv xin giới thiệu đề thi thử địa lý 2020 có đáp án hướng dẫn chi tiết của trường THPT Quốc Gia Đồng Đậu lần 1. Qua đó giúp các em có thể đối chiếu với kết quả làm bài của mình, tự đánh giá được năng lực của bản thân. Hy vọng rằng đây sẽ là tài liệu bổ ích trong quá trình ôn luyện của các em...
 13. Học Lớp

  Đề thi thử môn Sinh Học 2020 trường trung học phổ thông quốc gia Đồng Đậu lần 1

  Dưới đây là đề thi thử sinh năm 2020 trường THPT Quốc Gia Đồng Đậu đã tổ chức thi thử lần 1 có đáp án chi tiết. Qua đó giúp các em có thể đối chiếu với kết quả làm bài của mình, tự đánh giá được năng lực của bản thân. Hy vọng rằng đây sẽ là tài liệu bổ ích trong quá trình ôn luyện của các em...
 14. Học Lớp

  Đề thi thử môn Hóa Học 2020 trường trung học phổ thông quốc gia yên Lạc 2 lần 1

  Đáp án và lời giải chi tiết Đề thi thử Hóa Học năm 2020 trường THPT Quốc Gia Yên lạc 2 đã tổ chức thi thử lần 1 có đáp án chi tiết. Qua đó giúp các em có thể đối chiếu với kết quả làm bài của mình, tự đánh giá được năng lực của bản thân. Hy vọng rằng đây sẽ là tài liệu bổ ích trong quá trình ôn...
 15. Học Lớp

  Đề thi thử môn lịch sử 2020 trường trung học phổ thông quốc gia Hàn Thuyên lần 1

  Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Sử THPT Hàn Thuyên lần 1 TẢI XUỐNG
 16. Học Lớp

  Đề thi thử môn vật lý 2020 trường trung học phổ thông quốc gia Yên Lạc 2

  Trường Yên Lạc 2 tổ chức thi lần 1, 7scv giới thiệu đề thi thử Vật Lý năm 2020 trường THPT Quốc Gia có đáp án chi tiết. Qua đó giúp các em có thể đối chiếu với kết quả làm bài của mình, tự đánh giá được năng lực của bản thân. Hy vọng rằng đây sẽ là tài liệu bổ ích trong quá trình ôn luyện của...
 17. Học Lớp

  Đề thi thử môn vật lý 2020 trung học phổ thông quốc gia

  Nơi cập nhập liên tục đề thi thử môn vật lý 2020 của các trường trung học phổ thông trên toàn quốc cũng như để minh họa môn vật lý của BGD&ĐT năm 2020. Nội dung tài liệu đề thi thử bám sát đề thi chính thức, chắc chắn sẽ giúp các bạn học sinh rèn luyện giải trắc nghiệm vật lý 12 một cách tốt...
 18. Học Lớp

  Đề thi thử môn Hóa học 2020 trung học phổ thông quốc gia

  Nơi cập nhập liên tục đề thi thử môn Hóa học 2020 của các trường trung học phổ thông trên toàn quốc cũng như để minh họa môn Hóa học của BGD&ĐT năm 2020. Nội dung tài liệu đề thi thử bám sát đề thi chính thức, chắc chắn sẽ giúp các bạn học sinh rèn luyện giải trắc nghiệm Hóa học 12 một cách tốt...
 19. Học Lớp

  Đề thi thử môn tiếng anh 2020 trung học phổ thông quốc gia

  Nơi cập nhập liên tục đề thi thử môn tiếng anh 2020 của các trường trung học phổ thông trên toàn quốc cũng như để minh họa môn tiếng anh của BGD&ĐT năm 2020. Nội dung tài liệu đề thi thử bám sát đề thi chính thức, chắc chắn sẽ giúp các bạn học sinh rèn luyện giải trắc nghiệm tiếng anh 12 một...
 20. Học Lớp

  Đề thi thử môn Sinh Học 2020 trung học phổ thông quốc gia

  Nơi cập nhập liên tục đề thi thử môn Sinh Học 2020 của các trường trung học phổ thông trên toàn quốc cũng như để minh họa môn Sinh Học của BGD&ĐT năm 2020. Nội dung tài liệu đề thi thử bám sát đề thi chính thức, chắc chắn sẽ giúp các bạn học sinh rèn luyện giải trắc nghiệm Sinh Học 12 một cách...