1 tan bang bao nhiêu kg

  1. Học Lớp

    1 tấn bằng bao nhiêu kg

    Hỏi: 1 tấn bằng bao nhiêu kg? Đáp: 1 tấn bằng một nghìn kg hay 1 tấn = 1000 kg Tìm hiểu thêm Có thể bạn chưa biết Tấn là đơn vị đo khối lượng thuộc hệ đo lường cổ Việt Nam Kilôgam (viết tắt là kg) là đơn vị đo khối lượng, một trong bảy đơn vị đo cơ bản của hệ đo lường quốc tế (SI). Theo quy ước...