Viết bài viết số 1 - Cảm nghĩ về một hiện tượng đời sống hoặc một tác phẩm văn học trang 26 SGK Ngữ văn 10

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
ĐỊNH HƯỚNG CHUNG

1. Củng cố những kiến thức và kĩ năng làm văn, đặc biệt về văn biểu cảm và văn nghị luận.

2. Vận dụng được những hiểu biết đó để viết một bài văn nhằm bộc lộ cảm nghĩ của bản thân về một sự vật, hiện tượng gần gũi trong thực tế hoặc về một tác phẩm quen thuộc.

3. Thấy rõ hơn trình độ làm văn của bản thân, từ đó rút ra những kinh nghiệm cần thiết để các bài văn sau đạt kết quả tốt hơn.

Gợi ý

Đề 1 – Viết bài làm văn số 1 (trang 27 SGK ngữ văn 10 tập 1)
Ghi lại những cảm nghĩ chân thực của anh (chị) về một trong các sự việc, hiện tượng hoặc con người sau:
a) Khai giảng đầu tiên khi bức chân vào cấp 3.
b) Thiên nhiên và đời sống của con người: ô nhiễm môi trường,...
c) Một người thân yêu nhất của anh (chị): cha, mẹ hoặc bạn,…

Đề 2 – Viết bài làm văn số 1 (trang 27 SGK ngữ văn 10 tập 1)
Nêu cảm nghĩ sâu sắc nhất về một câu chuyện anh (chị) đã học mà đến nay vẫn không thể nào quên

Đề 3 – Viết bài làm văn số 1 (trang 27 SGK ngữ văn 10 tập 1)
Phát biểu cảm nghĩ vể một bài thơ hoặc một nhà thơ mà anh (chị) yêu thích.