Vẻ đẹp người anh hùng Đăm Săn trong đoạn trích Chiến thắng Mtao Mxây

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
* Mở bài:

- Giới thiệu Đăm Săn - sử thi đặc sắc của dân tộc Ê-đê, gắn với hình tượng người anh hùng sử thi.

- Chiến thắng Mtao Mxây ca ngợi chiến công của người anh hùng bảo vệ danh dự, đem lại hạnh phúc và sự yên vui cho mọi người.

*Thân bài:

1. Tổng:

- Vẻ đẹp sử thi gắn liền với quá trình xây dưng và phát triển buôn làng, người anh hùng sử thi kết tinh phẩm chất và ý chí của cộng đồng. Chuẩn mực của sử thi là ở chiến công của người anh hùng, bộc lộ sức mạnh và khát vọng phi thường.

- Tóm tắt nội dung ý nghĩa đoạn trích Chiến thắng Mtao Mxây.

2. Phân:

a. Vẻ đẹp hào hùng của Đăm Săn khi đến nhà Mtao Mxây.

b. Vẻ đẹp nổi bật khi so sánh với Mtao Mxây và khi Đăm Săn chiến thắng Mtao Mxây.

c. Đăm Săn trong cảnh ăn mừng chiến thắng.

3. Hợp:

a. Vẻ đẹp kì vĩ của người anh hùng Đăm Săn thể hiện sức mạnh, phẩm chất và niềm tự hào của cộng đồng.

b. Chiến công của Đăm Săn gắn liền với sự lớn mạnh của cộng đồng.

c. Qua chiến công còn làm nổi bật lên ước vọng về cuộc sống thanh bình no ấm của cộng đồng các dân tộc Tây Nguyên.

* Kết bài:

Cảm nhận sâu sắc của bản thân về vẻ đẹp người anh hùng sử thi.

Giá trị nhân văn của đoạn trích