Toán 12 Ứng dụng tích phân tính diện tích hình phẳng

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#1
Ứng dụng tích phân tính diện tích hình phẳng gồm có:
  • Cơ sở lý thuyết
  • Phương pháp tính nhanh tích phân
  • Ví dụ và bài tập ứng dụng tích phân
Tích phân diện tích phẳng (1).png
Tích phân diện tích phẳng (2).png
Tích phân diện tích phẳng (3).png
Tích phân diện tích phẳng (4).png
 

Bài mới