[u]Having been warn[/u] about the relationship [u]between climate change[/u] and [u]the spread of infectious diseases[/u], everyone should

Tran Lan Anh

New member
Having been warn about the relationship between climate change and the spread of infectious diseases, everyone should get vaccinated.
A. Having been warn
b. between climate change
c. the spread of infectious diseases
D. get vaccinated
 
Đáp án:A
Sửa lại: Having been warned (having + VpII)
Dịch: Đã được cảnh báo về mối quan hệ giữa biến đổi khí hậu và sự lây lan của các bệnh truyền nhiễm, mọi người nên được tiêm phòng.