Tuyển tập những lỗi sai "quên não" khi viết hồ sơ thi đại học cần nhớ

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#1
Cứ mùa thi lại đến, các sĩ tử đau đầu với những lỗi sơ đẳng. Có bạn mua 10 hồ sơ mà không viết được cái nào đúng. Có những lỗi sai rất ngỡ ngẩn như khi viết hoàn thành, còn bước cuối lại kí nhầm tên phụ huynh =)), hay lỗi chấm hay lỗi ghi ngày.... kết quả là XÉ đi và viết lại từ đầu. Dưới đây là những lỗi hay gặp, trước khi viết hãy xem để tránh vấp phải nha
viet-ho-so-thi-dai-hoc-can-nho-1-jpg.12233

viet-ho-so-thi-dai-hoc-can-nho-1-png.12234

viet-ho-so-thi-dai-hoc-can-nho-2-jpg.12235

viet-ho-so-thi-dai-hoc-can-nho-2-png.12236

viet-ho-so-thi-dai-hoc-can-nho-3-jpg.12237

viet-ho-so-thi-dai-hoc-can-nho-3-png.12238

viet-ho-so-thi-dai-hoc-can-nho-4-jpg.12239

viet-ho-so-thi-dai-hoc-can-nho-4-png.12240

viet-ho-so-thi-dai-hoc-can-nho-5-jpg.12241

viet-ho-so-thi-dai-hoc-can-nho-5-png.12242

viet-ho-so-thi-dai-hoc-can-nho-6-jpg.12243

viet-ho-so-thi-dai-hoc-can-nho-6-png.12244

viet-ho-so-thi-dai-hoc-can-nho-7-jpg.12245

viet-ho-so-thi-dai-hoc-can-nho-7-png.12246

viet-ho-so-thi-dai-hoc-can-nho-8-jpg.12247

viet-ho-so-thi-dai-hoc-can-nho-8-png.12248

viet-ho-so-thi-dai-hoc-can-nho-9-jpg.12249

viet-ho-so-thi-dai-hoc-can-nho-9-png.12250

viet-ho-so-thi-dai-hoc-can-nho-10-jpg.12251

viet-ho-so-thi-dai-hoc-can-nho-10-png.12252

viet-ho-so-thi-dai-hoc-can-nho-11-png.12253

viet-ho-so-thi-dai-hoc-can-nho-12-png.12254
 

Bình luận bằng Facebook