Trong chuyển động thẳng đều

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Trong chuyển động thẳng đều
A. quãng đường đi được s tỉ lệ thuận với vận tốc v.
B. tọa độ x tỉ lệ thuận với vận tốc v.
C. quãng đường đi được s tỉ lệ thuận với thời gian chuyển động t.
D. tọa độ x tỉ lệ thuận với thời gian chuyển động t.
Chọn đáp án: C