Tài liệu Tổng hợp file pdf môn toán ôn thi đại học

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#1
Tài liệu toán ôn thi đại học là một phần quan trọng. Trong bài viết, 7scv gửi tới bạn các tài liệu toán ôn thi bám sát kì thi THPT Quốc Gia. Các bạn có thể tải xuống từng file để học.

Toán lớp 12
12. I - Chuyên đề ứng dụng đạo hàm

 1. Dạng 1. Sự đồng biến và nghịch biến của hàm số
 2. Dạng 2. Cực trị của hàm số
 3. Dạng 3. Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số
 4. Dạng 4. tiệm cận của đồ thị hàm số
 5. Dạng 5. Sự biến thiên và đồ thị các hàm số
 6. Dạng 6: Sự tương giao của đồ thị hàm số
 7. Dạng 7. Tiếp tuyến của đồ thị hàm số
 8. Bài tập trắc nghiệm nhận diện đồ thị hàm số có lời giải chi tiết - Lê Anh Tuấn
 9. Bài tập trắc nghiệm nhận dạng đồ thị hàm số và một số bài toán liên quan - Cao Đình Tới
 10. Bài tập trắc nghiệm cực trị của hàm số có lời giải chi tiết - Lê Bá Bảo
 11. Bài tập trắc nghiệm cực trị của hàm số - Trần Công Diêu
 12. Bài tập trắc nghiệm cực trị của hàm số - Ngọc Đàn
 13. Bài tập trắc nghiệm chuyên đề hàm số và đồ thị của hàm số có đáp án - Đặng Thành Nam
 14. Viết nhanh phương trình đường thẳng qua các điểm cực trị của hàm số bậc 3 - Phùng Quyết Thắng
 15. Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số - Trần Quốc Nghĩa
 16. Ứng dụng của đạo hàm và khảo sát đồ thị hàm số - Trần Thông
 17. Tuyển tập 33 bài toán khảo sát hàm số - THPT Đốc Binh Kiều
 18. Tuyển chọn các bài toán về hàm số - Đặng Việt Hùng
 19. Tuyển chọn các bài toán đặc sắc về hàm số - Nguyễn Chí Chung
 20. Tuyển chọn bài tập hàm số - Phạm Duy
 21. Tuyển chọn 500 câu trắc nghiệm khảo sát hàm số - Cao Đình Tới
 22. Tóm tắt lý thuyết và công thức hỗ trợ chuyên đề hàm số – Nguyễn Nhanh Tiến
 23. Tài liệu trắc nghiệm môn Toán Giải tích 12 - Hồ Sỹ Trường
 24. Sự đồng biến và nghịch biến của hàm số - Lê Hải Trung
 25. Rèn luyện kỹ năng giải trắc nghiệm chuyên đề hàm số - Cao Văn Tuấn
 26. Rèn luyện kỹ năng đọc bảng biến thiên và vẽ đồ thị hàm số - Hứa Lâm Phong
 27. Phân tích sai lầm khi học chương khảo sát hàm số - Trần Trường Sinh
 28. Phân loại câu hỏi chuyên đề khảo sát hàm số và mũ - logarit - Lê Minh Cường
 29. Phân dạng và phương pháp giải trắc nghiệm chuyên đề hàm số - Nguyễn Vũ Minh (Tập 3)
 30. Phân dạng và phương pháp giải trắc nghiệm chuyên đề hàm số - Nguyễn Vũ Minh (Tập 2)
 31. Phân dạng và phương pháp giải trắc nghiệm chuyên đề hàm số - Nguyễn Vũ Minh (Tập 1)
 32. Phân dạng bài tập và lời giải chi tiết chuyên đề hàm số - Lưu Huy Thưởng
 33. Nhận dạng thần tốc đồ thị hàm số - Lưu Huy Thưởng
 34. Nâng cao kỹ năng giải toán trắc nghiệm 100 dạng bài hàm số và các bài toán liên quan - Tô Thị Nga
 35. Một số bài toán về tính chất cực trị hàm bậc ba và hàm trùng phương
 36. Một số bài toán trắc nghiệm chọn lọc chuyên đề hàm số - Trần Đình Cư
 37. Khảo sát hàm số và các bài toán liên quan - Nguyễn Thanh Tùng
 38. Hướng dẫn giải toán chuyên đề hàm số - Ngô Vương Quyền
 39. Hướng dẫn giải các dạng toán tiệm cận của đồ thị hàm số - Đặng Việt Đông
 40. Hướng dẫn giải các dạng toán sự tương giao của đồ thị hàm số - Đặng Việt Đông
 41. Hướng dẫn giải các dạng toán sự đồng biến và nghịch biến của hàm số - Đặng Việt Đông
 42. Hướng dẫn giải các dạng toán giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số - Đặng Việt Đông
 43. Hướng dẫn giải các dạng toán cực trị của hàm số - Đặng Việt Đông
 44. Hướng dẫn giải các dạng toán bảng biến thiên và đồ thị của hàm số - Đặng Việt Đông
 45. Giáo trình tư duy luyện thi 2018 phần khảo sát hàm số - Võ Thanh Bình
 46. Chuyên đề khảo sát hàm số - Trương Ngọc Vỹ
 47. Chuyên đề khảo sát hàm số - Trung tâm LTĐH Vĩnh Viễn
 48. Chuyên đề khảo sát hàm số - Trần Sĩ Tùng
 49. Chuyên đề khảo sát hàm số - Nguyễn Phú Khánh
 50. Chuyên đề hàm số và ứng dụng của đạo hàm - Phan Anh Duy
 51. Chuyên đề hàm số và ứng dụng của đạo hàm - Nguyễn Phú Khánh, Huỳnh Đức Khánh
 52. Chuyên đề hàm số và các bài toán liên quan - Đặng Thành Nam
 53. Chuyên đề hàm số – Bùi Trần Duy Tuấn
 54. Các dạng toán tính đơn điệu của hàm số - Nguyễn Bảo Vương
 55. Các dạng toán tiếp tuyến của đồ thị hàm số - Cao Văn Tuấn
 56. Các dạng toán liên quan đến cực trị của hàm số - Vũ Ngọc Huyền
 57. Các dạng toán đường tiệm cận của đồ thị hàm số - Lê Bá Bảo
 58. Các dạng toán đồ thị hàm số chứa dấu giá trị tuyệt đối - Phạm Minh Tuấn
 59. Các bài toán liên quan đến đồ thị hàm số y = f_(x) - Nguyễn Chiến
 60. Bộ câu hỏi ôn tập chuyên đề ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số
 61. Biện luận số nghiệm và nhận dạng đồ thị các hàm số có trị tuyệt đối – Phạm Ngọc Tính
 62. Bài toán liên quan đến đồ thị của hàm số– Lâm Điền An
 63. Bài tập trắc nghiệm ứng dụng đạo hàm để khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số
 64. Bài tập trắc nghiệm ứng dụng của đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số - Nguyễn Mạnh Cường
 65. Bài tập trắc nghiệm tổng ôn hàm số và ứng dụng hàm số - Trần Văn Tài
 66. Bài tập trắc nghiệm tiếp tuyến của đồ thị hàm số - Nguyễn Minh Tiến
 67. Bài tập trắc nghiệm sự đồng biến và nghịch biến của hàm số - Trần Công Diêu
 68. Bài tập trắc nghiệm sự đồng biến và nghịch biến của hàm số - Ngọc Đàn
 69. Bài tập trắc nghiệm phân tích đồ thị hàm số - Lê Bá Bảo
 70. Bài tập trắc nghiệm chuyên đề hàm số - Trương Công Việt
 71. Bài tập trắc nghiệm chuyên đề hàm số - Trần Minh Tiến, Trần Thanh Phong
 72. Bài tập trắc nghiệm chuyên đề hàm số - Nguyễn Khánh Nguyên
 73. Bài tập trắc nghiệm chuyên đề hàm số - Đặng Việt Đông
 74. Bài tập trắc nghiệm bảng biến thiên và đồ thị hàm số - Đặng Việt Đông
 75. Bài tập tính đơn điệu của hàm số có lời giải chi tiết - Lê Bá Bảo
 76. Bài giảng tính đơn điệu của hàm số - Bùi Văn Thanh
 77. 1971 bài tập trắc nghiệm chuyên đề hàm số cơ bản có đáp án
 78. 572 bài tập trắc nghiệm chuyên đề hàm số nâng cao có đáp án
 79. 361 bài tập trắc nghiệm tính đơn điệu của hàm số có đáp án - Trần Văn Tài
 80. 359 bài toán khảo sát hàm số và các vấn đề liên quan - Trần Quốc Nghĩa
 81. 350 câu hỏi trắc nghiệm chuyên đề hàm số và các vấn đề liên quan - Nhóm Toán
 82. 251 bài tập trắc nghiệm tiệm cận của đường cong (không chứa tham số) - Lương Tuấn Đức
 83. 246 bài tập trắc nghiệm đường tiệm cận của đồ thị hàm số có đáp án
 84. 241 bài toán trắc nghiệm tiệm cận chứa tham số - Lương Tuấn Đức
 85. 200 bài trắc nghiệm cực trị của hàm số - Lê Văn Đoàn
 86. 181 bài tập trắc nghiệm cực trị hàm số trùng phương (chứa tham số) - Lương Tuấn Đức
 87. 172 câu trắc nghiệm cực trị hàm số được phân dạng theo mức độ - Phạm Văn Huy
 88. 171 bài toán tương giao đồ thị hàm phân thức - Lương Tuấn Đức
 89. 151 bài tập trắc nghiệm tương giao đồ thị (không chứa tham số) - Lương Tuấn Đức
 90. 131 bài tập trắc nghiệm tương giao đồ thị hàm số đa thức bậc bốn (chứa tham số)
 91. 100 bài tập trắc nghiệm rèn luyện kỹ năng đọc bảng biến thiên và đồ thị của hàm số
 92. 100 bài tập trắc nghiệm chuyên đề hàm số có đáp án - Hà Hữu Hải
 93. 80 bài tập trắc nghiệm luyện tập chuyên đề hàm số - Mẫn Ngọc Quang
Toán lớp 12 12. II- Hàm số lũy thừa, mũ và logarit
 1. DẠNG 1. TÍNH ĐẠO HÀM CỦA HÀM SỐ LŨY THỪA, HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LOGA
 2. DẠNG 2. TÍNH CHẤT ĐƠN ĐIỆU, CỰC TRỊ, TIỆM CẬN
 3. DẠNG 3. TẬP XÁC ĐỊNH HÀM SỐ MŨ, HÀM SỐ LŨY THỪA VÀ LOGA
 4. DẠNG 4. GIÁ TRỊ LỚN NHẤT VÀ GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT
 5. DẠNG 5. ĐỒ THỊ HÀM SỐ LŨY THỪA , HÀM SỐ LOGA VÀ HÀM SỐ MŨ
 6. DẠNG 6. CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG THỨC BIẾN ĐỔI
 7. DẠNG 7. PHƯƠNG TRÌNH MŨ và LOGARIT
 8. DẠNG 8.BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ LOGARIT
 9. DẠNG 9. PHƯƠNG TRÌNH, BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ, LOGARIT CHỨA THAM SỐ
 10. DẠNG 10. CÁC BÀI TOÁN TÌM MIN MAX CỦA BIỂU THỨC
 11. DẠNG 11. CÁC BÀI TOÁN THỰC TẾ VỀ ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM
 12. 7 công thức lãi suất ngân hàng thường gặp trong đề thi THPT
 13. Phương trình mũ và logarit-dtn
 14. Hàm số lũy thừ và hàm số mũ
 15. Chuyên đề mũ và logarit
 16. Chuyên đề mũ- logarit
 17. 299 bài tập phương trình, hệ phương trình mũ và LOGARIT
 18. Ứng dụng hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số logarit đế giải các bài toán thực tế liên quan
 19. Tuyển tập mũ và logarit trong các đề thi thử môn Toán 2018 có đáp án
 20. Tài liệu tự học chuyên đề hàm số lũy thừa – mũ – logarit – Lê Minh Cường
 21. Tài liệu trắc nghiệm môn Toán Giải tích 12 - Hồ Sỹ Trường
 22. Phương pháp nâng lũy thừa trong bài toán phương trình hàm số Logarit - Nguyễn Đình Hoàn
 23. Phân loại dạng và phương pháp giải nhanh chuyên đề mũ và logarit
 24. Phân loại câu hỏi chuyên đề khảo sát hàm số và mũ - logarit - Lê Minh Cường
 25. Một số bài toán phương trình logarit khác cơ số - Huỳnh Đức Khánh - Đại học Quy Nhơn
 26. Giải chi tiết các dạng toán lũy thừa, mũ và logarit – Nguyễn Bảo Vương
 27. Chuyên đề trắc nghiệm hàm số lũy thừa, mũ và logarit
 28. Chuyên đề lũy thừa, mũ và logarit – Bùi Trần Duy Tuấn
 29. Các phương pháp giải PT - BPT - HPT Mũ và Logarit - Nguyễn Trung Kiên
 30. Bài tập trắc nghiệm mũ và logarit - Nguyễn Đại Dương
 31. Bài tập trắc nghiệm hàm số lũy thừa, mũ và logarit - Lê Văn Đoàn
 32. Bài tập trắc nghiệm hàm mũ và logarit - Trần Duy Thúc
 33. Bài tập hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số logarit – Nguyễn Phú Khánh, Huỳnh Đức Khánh
 34. 600 câu hỏi trắc nghiệm chuyên đề hàm số Mũ và Logarit - Nhóm Toán
 35. 369 bài toán trắc nghiệm chủ đề lũy thừa, mũ và logarit có lời giải chi tiết
 36. 195 bài tập trắc nghiệm chuyên đề lũy thừa, mũ và logarit - Lương Văn Huy
 37. 100 câu trắc nghiệm hàm số lũy thừa, mũ và logarit - Bùi Thế Việt
 38. 100 bài toán trắc nghiệm hàm số mũ, hàm số logarit có đáp án – Phùng Hoàng Em
 39. 50 câu trắc nghiệm về hàm số mũ và logarit - Trần Thanh Minh
 40. Tập xác định hàm số mũ
Toán lớp 12 12. III - Nguyên hàm, Tích phân
 1. Tổng hợp chuyên đề nguyên hàm và Tích Phân
 2. Tổng hợp chuyên đề nguyên hàm, Tích Phân và ứng dụng tích phân
 3. Ứng dụng của tích phân - Lê Bá Bảo
 4. Tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm nguyên hàm – tích phân dùng Casio
 5. Tuyển chọn bài tập trắc nghiệm nguyên hàm, tích phân và ứng dụng - Đăng Việt Đông
 6. Tuyển chọn bài tập trắc nghiệm nguyên hàm có đáp án và lời giải chi tiết
 7. Tuyển chọn 280 câu hỏi trắc nghiệm nguyên hàm - tích phân - Phan Trung Hiếu
 8. Trắc nghiệm nâng cao nguyên hàm, tích phân và ứng dụng – Đặng Việt Đông
 9. Tổng hợp bài tập nguyên hàm, tích phân và ứng dụng - Nhóm Toán
 10. Tổng hợp 980 câu trắc nghiệm nguyên hàm, tích phân và ứng dụng - Nguyễn Bảo Vương
 11. Tóm tắt các dạng toán và bài tập Nguyên hàm - Tích phân - Nguyễn Thanh Sơn
 12. Tích phân hạn chế máy tính cầm tay - Đặng Việt Đông
 13. Phương pháp giải các dạng Tích phân thường gặp
 14. Phân loại dạng và phương pháp giải nhanh nguyên hàm – tích phân – Nguyễn Vũ Minh (Tập 1)
 15. Phân dạng các bài toán tích phân - Phạm Minh Tứ
 16. Phân dạng bài tập và lời giải chi tiết chuyên đề Tích phân - Lưu Huy Thưởng
 17. Nguyên hàm và các phương pháp tìm nguyên hàm - Trần Văn Tài
 18. Một số vấn đề chọn lọc nguyên hàm, tích phân và ứng dụng - Vũ Ngọc Huyền
 19. Kỹ thuật CHỌN trong trắc nghiệm tích phân và số phức - Trần Lê Quyền
 20. Kĩ năng sử dụng máy tính Casio trong giải toán - Bùi Thế Việt
 21. Hướng dẫn giải và bài tập ứng dụng của tích phân - Phạm Văn Huy
 22. Hướng dẫn giải một số bài toán nâng cao về ứng dụng của tích phân - Vũ Hồng Quý
 23. Giải toán tích phân bằng nhiều cách - Nguyễn Thành Long
 24. Giải toán 12 nguyên hàm – tích phân – Trần Đức Huyên
 25. Giải nhanh nguyên hàm, tích phân và ứng dụng bằng máy tính Casio – Hoàng Văn Bình
 26. Chuyên đề tự luận nguyên hàm, tích phân và ứng dụng – Nguyễn Chiến
 27. Chuyên đề tích phân – Lại Văn Tôn
 28. Chuyên đề Tích phân - Thầy Trần Đình Cư - TP Huế
 29. Chuyên đề Tích phân - Đặng Thành Nam
 30. Chuyên đề nguyên hàm, tích phân và ứng dụng – Trần Quốc Nghĩa
 31. Chuyên đề nguyên hàm luyện thi THPT Quốc gia 2018 – Lê Bá Bảo
 32. Chuyên đề nguyên hàm – Lại Văn Tôn
 33. Chinh phục nguyên hàm - tích phân từ A đến Z - Nguyễn Hữu Bắc
 34. Các phương pháp xác định nguyên hàm - Lê Bá Bảo
 35. Các phương pháp tìm Nguyên hàm - Nguyễn Đình Sỹ
 36. Bài tập tự luận và trắc nghiệm tích phân – Đặng Ngọc Hiền
 37. Bài tập trắc nghiệm nguyên hàm, tích phân và ứng dụng có đáp án
 38. Bài tập trắc nghiệm nguyên hàm, tích phân - Phạm Văn Sáu
 39. Bài tập trắc nghiệm nguyên hàm - tích phân và ứng dụng - Nguyễn Văn Rin
 40. Bài tập trắc nghiệm nguyên hàm - Nguyễn Đại Dương
 41. Bài tập tích phân chống Casio - Nguyễn Tiến Chinh
 42. Áp dụng bất đẳng thức tích phân giải các bài toán tích phân nâng cao – Phạm Minh Tuấn
 43. 1287 bài tập trắc nghiệm nguyên hàm, tích phân và ứng dụng có đáp án trong các đề thi thử môn Toán
 44. 600 câu hỏi trắc nghiệm chuyên đề tích phân và ứng dụng - Nhóm Toán
 45. 321 bài toán trắc nghiệm nguyên hàm, tích phân - Nguyễn Tiến Chinh
 46. 109 bài toán trắc nghiệm nguyên hàm - Trần Công Diêu
 47. 64 bài tập Tích phân hàm lượng giác có lời giải - Trần Sĩ Tùng
 48. 55 câu trắc nghiệm nguyên hàm, tích phân và ứng dụng - Đoàn Trí Dũng
 49. 50 bài trắc nghiệm tích phân cơ bản thường gặp - Phạm Ngọc Tính
 50. 35 bài tập Tích phân chứa căn thức có lời giải - Trần Sĩ Tùng
 51. 10 dạng tích phân thường gặp trong đề thi Quốc gia - Nguyễn Thanh Tùng
 52. 8 kỹ thuật đạt điểm tối đa nguyên hàm - tích phân - Nguyễn Tiến Đạt
 53. 5 bài tập Tích phân dạng đặc biệt có lời giải - Trần Sĩ Tùng
Toán lớp 12 12. IV - Số Phức
 1. Dạng 1. Dạng đại số và các phép toán trên tập số phức
 2. Dạng 2. Phương trình trên tập số phức
 3. Dạng 3. Tập hợp điểm số phức
 4. Dạng 4. Số phức tổng hợp
 5. Số phức về tìm tập hợp các điểm biểu diễn
 6. Số phức
 7. 124 bài tập trắc nghiệm quan hệ vuông góc có đáp án và lời giải chi tiết
 8. 124 bài tập trắc nghiệm mặt nón, hình nón và khối nón – Hứa Lâm Phong
 9. 121 câu trắc nghiệm quan hệ song song - Nguyễn Quốc Tuấn
 10. 86 bài tập trắc nghiệm thể tích khối chóp có đáp án - Bùi Thái Nam
 11. Tuyển tập một số bài toán trắc nghiệm số phức trong các đề thi thử - Trần Văn Tài
 12. Tuyển tập 651 bài tập trắc nghiệm số phức cơ bản và nâng cao - Nguyễn Bảo Vương
 13. Tuyển tập 235 bài tập trắc nghiệm số phức có lời giải chi tiết
 14. Trắc nghiệm nâng cao số phức – Đặng Việt Đông
 15. Tìm nhanh tọa độ tâm và bán kính đường tròn trong bài toán tìm tập hợp điểm biểu diễn số phức
 16. Tài liệu tự học chủ đề số phức – Trần Quốc Nghĩa
 17. Số phức và các dạng toán – Phùng Hoàng Em
 18. Phương pháp giải nhanh bài toán số phức bằng máy tính Casio - Nguyễn Việt Anh
 19. Phương pháp chuẩn hóa trong số phức - Phạm Minh Tuấn
 20. Một số cách giải và kiểm tra kết quả bài tập số phức bằng máy tính cầm tay Casio
 21. Kỹ thuật tạo số phức liên hợp giải nhanh bài toán số phức vận dụng cao - Nguyễn Minh Tuấn
 22. Kỹ thuật CHỌN trong trắc nghiệm tích phân và số phức - Trần Lê Quyền
 23. Hướng dẫn sử dụng máy tính cầm tay giải nhanh bài toán số phức - Trần Bá Hưng
 24. Hướng dẫn giải một số bài tập số phức mức độ vận dụng cao - Phạm Minh Tuấn
 25. Hướng dẫn giải bài toán cực trị số phức - Lương Đức Trọng
 26. Giải nhanh GTLN - GTNN mô đun số phức với Elip và không Elip - Lục Trí Tuyên
 27. Giải chi tiết 50 câu trắc nghiệm số phức chọn lọc trong các đề thi thử - Nguyễn Thế Duy
 28. Dạng đại số của số phức và các phép toán trên số phức – Lê Văn Đoàn
 29. Công thức và thủ thuật tính nhanh bài toán cực trị số phức - Cao Văn Tuấn
 30. Chuyên đề trắc nghiệm số phức - Phạm Văn Huy
 31. Chuyên đề trắc nghiệm số phức - Ngô Nguyên
 32. Chuyên đề số phức – Bùi Trần Duy Tuấn
 33. Chuyên đề Số phức - Trần Đình Cư
 34. Chuyên đề số phức - Lư Sĩ Pháp
 35. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm chuyên đề số phức – Nguyễn Phú Khánh, Huỳnh Đức Khánh
 36. Các dạng toán và bài tập số phức có lời giải chi tiết – Nguyễn Bảo Vương
 37. Các dạng bài tập số phức điển hình - Lê Bá Bảo, Vũ Ngọc Huyền
 38. Các dạng bài tập cơ bản về Số phức - Đặng Việt Hùng
 39. Bài tập trắc nghiệm tổng ôn số phức - Đoàn Trí Dũng
 40. Bài tập trắc nghiệm số phức có đáp án
 41. Bài tập trắc nghiệm chuyên đề số phức - Đặng Việt Đông
 42. 600 câu hỏi trắc nghiệm chuyên đề số phức - Nhóm Toán
 43. 250 bài tập trắc nghiệm số phức chọn lọc - Nguyễn Văn Rin
 44. 166 câu hỏi trắc nghiệm tổng ôn về số phức - Hứa Lâm Phong
 45. 160 bài tập trắc nghiệm số phức - Trần Đình Thiên
 46. 110 bài tập trắc nghiệm số phức - Nguyễn Tấn Phong
 47. 100 câu hỏi trắc nghiệm số phức tổng hợp - Lê Bá Bảo
 48. 50 câu trắc nghiệm tổng ôn số phức có lời giải chi tiết - Lê Viết Nhơn
 49. 4 đề trắc nghiệm chuyên đề số phức - Bùi Thế Việt
Toán lớp 12 12. V - Khối đa diện
 1. Dạng 1. Hình đa diện
 2. Dạng 2. Hình nón
 3. Dạng 3. Hình trụ khối đa diện
 4. Dạng 4. chuyên đề khoảng cách và góc
 5. Dạng 5. Mặt cầu và khối cầu
 6. Dạng 6. Tính thể tích hình chọp đặc biệt
 7. Dạng 7. Tính thể tích lăng trụ
 8. Dạng 8. Tính thể tích hình chóp
 9. Ứng dụng phương pháp tọa độ để giải các bài toán hình học không gian
 10. Ứng dụng phương pháp tọa độ để giải bài toán hình học không gian - Cao Văn Tuấn
 11. Tuyển chọn 500 câu trắc nghiệm hình học không gian - Cao Đình Tới
 12. Tổng ôn chuyên đề cực trị hình học không gian - Phạm Minh Tuấn
 13. Tổng hợp bài tập trắc nghiệm thể tích, mặt cầu, mặt nón, mặt trụ - Nhóm Toán
 14. Tính khoảng cách trong hình học không gian bằng phương pháp thể tích- Nguyễn Tuấn Anh
 15. Tài liệu tự học chuyên đề đa diện và thể tích khối đa diện – Lê Minh Cường
 16. Tài liệu chuyên Toán THPT chuyên đề Hình học không gian
 17. Phương pháp tọa độ hóa để giải bài toán hình học không gian - Nguyễn Hồng Điệp
 18. Phương pháp tọa độ hóa bài toán hình không gian - Trần Duy Thúc
 19. Phương pháp phần bù tính thể tích khối đa diện phức tạp - Vương Thanh Bì
 20. Phương pháp giải toán Hình học 11 chương 3_ Quan hệ vuông góc – Nguyễn Ngọc Dũng
 21. Phương pháp giải nhanh bài toán mặt cầu ngoại tiếp hình chóp - Hoàng Trọng Tấn
 22. Phương pháp giải các bài toán HH không gian trong đề thi Quốc gia
 23. Phân loại dạng và phương pháp giải nhanh hình không gian - Nguyễn Vũ Minh, Lê Thị Phượng (Tập 2)
 24. Phân loại dạng và phương pháp giải nhanh hình không gian - Nguyễn Vũ Minh (Tập 1)
 25. Phân dạng và hướng dẫn giải bài toán quan hệ vuông góc trong không gian - Đặng Việt Đông
 26. Phân dạng và hướng dẫn giải bài toán quan hệ song song trong không gian - Đặng Việt Đông
 27. Ôn luyện bồi dưỡng học sinh giỏi hình học không gian – Phan Huy Khải
 28. Một số công thức tính bán kính mặt cầu - Trần Lê Quyền
 29. Mặt cầu ngoại tiếp, nội tiếp khối đa diện - Lê Bá Bảo
 30. Lý thuyết và một số bài tập cơ bản về thể tích khối đa diện - Lê Bá Bảo
 31. Lý thuyết và bài tập trắc nghiệm chuyên đề khối đa diện - Huỳnh Đức Khánh
 32. Lý thuyết và bài tập hình học không gian – Nguyễn Tất Đỉnh
 33. Lý thuyết cơ bản và bài tập về khối đa diện - Trần Sĩ Tùng
 34. Kỹ thuật tư duy và giải toán trắc nghiệm hình học không gian – Hà Duy Nghĩa
 35. Hình không gian thể tích từ cơ bản đến nâng cao - Nguyễn Tiến Đạt
 36. Hình học Oxy - Oxyz và hình học không gian - Trung tâm LTĐH Vĩnh Viễn
 37. Hình học không gian - Đặng Thành Nam
 38. Giải nhanh hình học không gian bằng máy tính casio - Hà Ngọc Toàn
 39. Giải bài toán khối đa diện bằng sơ đồ tư duy – Ngụy Như Thái
 40. Giải bài toán hình học không gian bằng phương pháp tọa độ - Trần Đình Cư
 41. Gắn hệ tọa độ Oxyz để giải các bài toán hình học không gian - Phương Nguyễn
 42. Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian, quan hệ song song - Trần Quốc Nghĩa
 43. Chuyên đề trọng điểm bồi dưỡng học sinh giỏi hình học không gian – Nguyễn Quang Sơn
 44. Chuyên đề thể tích khối đa diện - Phạm Thu Hiền
 45. Chuyên đề thể tích khối đa diện - Nguyễn Văn Thân
 46. Chuyên đề mặt tròn xoay, mặt nón - trụ - cầu - Đặng Việt Đông
 47. Chuyên đề mặt cầu trong không gian Oxyz - Phạm Văn Long
 48. Chuyên đề mặt cầu trong không gian Oxyz - Phạm Văn Long (1)
 49. Chuyên đề khối đa diện, góc và khoảng cách - Đặng Việt Đông
 50. Chuyên đề khối đa diện - Trần Quốc Nghĩa
 51. Chuyên đề khoảng cách và thể tích khối đa diện - Hoàng Văn Phiên
 52. Chuyên đề hình học không gian 2016 - Trần Quốc Nghĩa
 53. Chuyên đề Hình học không gian - Lưu Huy Thưởng
 54. Các phương pháp tính thể tích khối đa diện
 55. Các dạng toán quan hệ vuông góc trong không gian - Lê Duy Hiền
 56. Các dạng toán đường thẳng và mặt phẳng trong không gian, quan hệ song song – Lê Bá Bảo
 57. Các bài tập khối đa diện trong đề thi Đại học
 58. Bài toán khoảng cách trong không gian - Phạm Hồng Phong
 59. Bài toán cực trị hình học trong không gian - Quách Đăng Thăng
 60. Bài toán cực trị hình học trong không gian - Quách Đăng Thăng (2)
 61. Bài toán cực trị hình học trong không gian - Quách Đăng Thăng (1)
 62. Bài tập trắc nghiệm mặt nón, mặt trụ, mặt cầu có đáp án – Nguyễn Ngọc Dũng
 63. Bài tập trắc nghiệm khối đa diện, mặt nón, mặt trụ và mặt cầu - Trần Đình Cư
 64. Bài tập trắc nghiệm khối đa diện và khối tròn xoay - Nguyễn Khánh Nguyên
 65. Bài tập trắc nghiệm hình trụ, khối trụ – Nguyễn Vũ Minh
 66. Bài tập trắc nghiệm hình học không gian - Lê Viết Nhơn
 67. Bài tập trắc nghiệm Hình học 12 chuyên đề nón – trụ – cầu
 68. Bài tập trắc nghiệm chuyên đề khối đa diện, mặt nón - trụ - cầu - Đặng Việt Đông
 69. Bài tập Mặt cầu - Khối cầu - Nguyễn Đăng Dũng
 70. Bài tập khối tròn xoay chọn lọc - Trần Sĩ Tùng
 71. 395 bài tập trắc nghiệm thể tích khối đa diện cơ bản - Nguyễn Bảo Vương
 72. 225 bài toán hình học không gian trong các đề thi thử 2016 - Trần Văn Tài
 73. 209 bài tập trắc nghiệm khối tròn xoay có đáp án - Lê Hoài Sơn
 74. 195 bài tập trắc nghiệm thể tích khối đa diện nâng cao - Nguyễn Bảo Vương
 75. 124 bài tập trắc nghiệm quan hệ vuông góc có đáp án và lời giải chi tiết
 76. 88 câu trắc nghiệm thể tích khối đa diện và mặt tròn xoay - Nguyễn Tất Thu
 77. 75 câu trắc nghiệm khối đa diện - THPT Bình Phục Nhứt, Tiền Giang
 78. 65 câu trắc nghiệm chuyên đề mặt tròn xoay - Lê Bá Bảo
 79. 50 câu trắc nghiệm mặt cầu, mặt trụ, mặt nón - Trần Công Diêu
 80. 29 bài toán hình lăng trụ xiên - Trần Đình Cư
 81. 350 câu hỏi trắc nghiệm chuyên đề hình học không gian - Nhóm Toán
Toán lớp 12 12. VI - Mặt nón, mặt trụ, Mặt cầu
 1. 23 chuyên đề Mặt nón mặt trụ và mặt cầu
 2. Giải bài tập sgk hình học lớp 12 Chương II MẶT NÓN, MẶT TRỤ, MẶT CẦU
 3. Mặt cầu, mặt nón và mặt trụ
 4. Tổng hợp bài tập trắc nghiệm thể tích mặt cầu, mặt nón, mặt trụ - Nhóm Toán
 5. Phương pháp giải nhanh bài toán mặt cầu ngoại tiếp hình chóp - Hoàng Trọng Tấn
 6. Một số công thức tính bán kính mặt cầu - Trần Lê Quyền
 7. Một số bài tập mặt cầu ngoại tiếp hình chóp - Nguyễn Thanh Hậu
 8. Mặt cầu ngoại tiếp, nội tiếp khối đa diện - Lê Bá Bảo
 9. Chuyên đề mặt tròn xoay, mặt nón - trụ - cầu - Đặng Việt Đông
 10. Chuyên đề mặt nón - mặt trụ - mặt cầu - Trần Đình Cư
 11. Chuyên đề mặt cầu trong không gian Oxyz - Phạm Văn Long
 12. Bài tập trắc nghiệm mặt nón, mặt trụ, mặt cầu có đáp án – Nguyễn Ngọc Dũng
 13. Bài tập trắc nghiệm mặt cầu - hình cầu - khối cầu - Nguyễn Văn Huy
 14. Bài tập trắc nghiệm khối đa diện, mặt nón, mặt trụ và mặt cầu - Trần Đình Cư
 15. Bài tập trắc nghiệm khối đa diện và khối tròn xoay - Nguyễn Khánh Nguyên
 16. Bài tập trắc nghiệm Hình học 12 chuyên đề nón – trụ – cầu
 17. Bài tập trắc nghiệm chuyên đề khối đa diện, mặt nón - trụ - cầu - Đặng Việt Đông
 18. Bài tập Mặt cầu - Khối cầu - Nguyễn Đăng Dũng
 19. Bài tập khối tròn xoay chọn lọc - Trần Sĩ Tùng
 20. 240 câu trắc nghiệm khối trụ - khối nón - khối cầu - Phạm Văn Huy
 21. 209 bài tập trắc nghiệm khối tròn xoay có đáp án - Lê Hoài Sơn
 22. 124 bài tập trắc nghiệm mặt nón, hình nón và khối nón – Hứa Lâm Phong
 23. 88 câu trắc nghiệm thể tích khối đa diện và mặt tròn xoay - Nguyễn Tất Thu
 24. 65 câu trắc nghiệm chuyên đề mặt tròn xoay - Lê Bá Bảo
 25. 50 câu trắc nghiệm mặt cầu, mặt trụ, mặt nón - Trần Công Diêu
Toán lớp 12 12. VII - Phương pháp tọa độ không gian
 1. Dạng 1. Góc, khoảng cách
 2. Dạng 2. Hệ tọa độ trong không gian
 3. Dạng 3. Phương trình đường thẳng
 4. Dạng 4. Phương trình mặt cầu
 5. Dạng 5. Phương trình mặt phẳng
 6. Dạng 6. Vị trí tương đối
 7. Ứng dụng phương pháp tọa độ để giải các bài toán hình học không gian
 8. Ứng dụng phương pháp tọa độ để giải bài toán hình học không gian - Cao Văn Tuấn
 9. Tuyển chọn 140 bài tập thể tích khối đa diện trong các đề thi thử - Từ Văn Khanh
 10. Tổng ôn chuyên đề cực trị hình học không gian - Phạm Minh Tuấn
 11. Tính khoảng cách trong hình học không gian bằng phương pháp thể tích- Nguyễn Tuấn Anh
 12. Tài liệu tự học chuyên đề đa diện và thể tích khối đa diện – Lê Minh Cường
 13. Tài liệu chuyên Toán THPT chuyên đề Hình học không gian
 14. Phương pháp xác định giao điểm - giao tuyến - thiết diện trong không gian
 15. Phương pháp tọa độ hóa để giải bài toán hình học không gian - Nguyễn Hồng Điệp
 16. Phương pháp giải toán Hình học 11 chương 3_ Quan hệ vuông góc – Nguyễn Ngọc Dũng
 17. Phát huy kỹ thuật đặt trục giải nhanh hình học không gian từ A đến Z - Nguyễn Hữu Bắc
 18. Phân loại dạng và phương pháp giải nhanh hình không gian - Nguyễn Vũ Minh, Lê Thị Phượng (Tập 2)
 19. Phân loại dạng và phương pháp giải nhanh hình không gian - Nguyễn Vũ Minh (Tập 1)
 20. Phân dạng và hướng dẫn giải bài toán quan hệ vuông góc trong không gian - Đặng Việt Đông
 21. Phân dạng và hướng dẫn giải bài toán quan hệ song song trong không gian - Đặng Việt Đông
 22. Ôn luyện bồi dưỡng học sinh giỏi hình học không gian – Phan Huy Khải
 23. Một số công thức giải nhanh phần thể tích khối chóp - Nguyễn Chiến
 24. Một số bài tập mặt cầu ngoại tiếp hình chóp - Nguyễn Thanh Hậu
 25. Mặt cầu ngoại tiếp, nội tiếp khối đa diện - Lê Bá Bảo
 26. Lý thuyết và một số bài tập cơ bản về thể tích khối đa diện - Lê Bá Bảo
 27. Lý thuyết khối đa diện - Trần Đình Cư
 28. Lý thuyết cơ bản và bài tập về khối đa diện - Trần Sĩ Tùng
 29. Kỹ thuật tư duy và giải toán trắc nghiệm hình học không gian – Hà Duy Nghĩa
 30. Hình học Oxy - Oxyz và hình học không gian - Trung tâm LTĐH Vĩnh Viễn
 31. Hình học không gian - Đặng Thành Nam
 32. Giải bài toán khối đa diện bằng sơ đồ tư duy – Ngụy Như Thái
 33. Giải bài toán hình học không gian bằng phương pháp tọa độ - Trần Đình Cư
 34. Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian, quan hệ song song - Nguyễn Ngọc Dũng
 35. Chuyên đề vector trong không gian, quan hệ vuông góc - Nguyễn Bảo Vương
 36. Chuyên đề trọng điểm bồi dưỡng học sinh giỏi hình học không gian – Nguyễn Quang Sơn
 37. Chuyên đề thể tích khối lăng trụ - Trần Đình Cư
 38. Chuyên đề thể tích khối đa diện - Phạm Thu Hiền
 39. Chuyên đề thể tích khối đa diện - Nguyễn Văn Thân
 40. Chuyên đề Thể tích - Góc - Khoảng cách trong không gian - Đỗ Bá Thành
 41. Chuyên đề mặt tròn xoay, mặt nón - trụ - cầu - Đặng Việt Đông
 42. Chuyên đề mặt nón - mặt trụ - mặt cầu - Trần Đình Cư
 43. Chuyên đề khối đa diện, góc và khoảng cách - Đặng Việt Đông
 44. Chuyên đề khối đa diện - Trần Quốc Nghĩa
 45. Chuyên đề khoảng cách và thể tích khối đa diện - Hoàng Văn Phiên
 46. Chuyên đề hình học không gian dành cho học sinh trung bình - yếu
 47. Chuyên đề hình học không gian 2016 - Trần Quốc Nghĩa
 48. Chuyên đề Hình học không gian - Lưu Huy Thưởng
 49. Các phương pháp tính thể tích khối đa diện
 50. Các dạng toán về góc trong hình học không gian - Trần Đình Cư
 51. Các dạng toán khoảng cách trong hình học không gian - Trần Đình Cư
 52. Các bài tập khối đa diện trong đề thi Đại học
 53. Bài toán khoảng cách trong không gian - Phạm Hồng Phong
 54. Bài toán cực trị hình học không gian và các khối lồng nhau - Trần Đình Cư
 55. Bài tập tỷ số thể tích khối đa diện - Lê Bá Bảo
 56. Bài tập trắc nghiệm thể tích khối đa diện và khoảng cách có lời giải chi tiết
 57. Bài tập trắc nghiệm thể tích khối đa diện - Nguyễn Đại Dương
 58. Bài tập trắc nghiệm mặt cầu - hình cầu - khối cầu - Nguyễn Văn Huy
 59. Bài tập trắc nghiệm khối đa diện, mặt nón, mặt trụ và mặt cầu - Trần Đình Cư
 60. Bài tập trắc nghiệm khối đa diện và khối tròn xoay - Nguyễn Khánh Nguyên
 61. Bài tập trắc nghiệm hình trụ, khối trụ – Nguyễn Vũ Minh
 62. Bài tập trắc nghiệm hình học không gian - Lê Viết Nhơn
 63. Bài tập trắc nghiệm Hình học 12 chuyên đề nón – trụ – cầu
 64. Bài tập Mặt cầu - Khối cầu - Nguyễn Đăng Dũng
 65. Bài tập khối tròn xoay chọn lọc - Trần Sĩ Tùng
 66. 650 bài tập trắc nghiệm quan hệ song song - Nguyễn Bảo Vương
 67. 429 câu trắc nghiệm chuyên đề quan hệ vuông góc trong không gian - Phạm Văn Huy
 68. 225 bài toán hình học không gian trong các đề thi thử 2016 - Trần Văn Tài
 69. 209 bài tập trắc nghiệm khối tròn xoay có đáp án - Lê Hoài Sơn
 70. 191 bài tập trắc nghiệm thể tích khối lăng trụ - Nguyễn Bảo Vương
 71. Tổng hợp chuyên đề Oxyz hoàn chỉnh
 72. Tổng hợp các dạng hình học không gian oxyz
 
Sửa lần cuối:

Bình luận bằng Facebook