Tốc độ dài của chất điểm là

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Một chất điểm chuyển động tròn đều với bán kính r, tốc độ góc $\omega $. Tốc độ dài của chất điểm là
A. $v = \frac{1}{{\omega r}}$.
B. $v = \frac{\omega }{r}$.
C. $v = \frac{{{r^{}}}}{\omega }$.
D. $v = \omega r$.
Chọn đáp án: D