Tìm số bị trừ

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#1
I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ
tim-so-bi-tru-png.4396

II. CÁC DẠNG TOÁN
Dạng 1: Tìm số bị trừ

Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ.
Ví dụ: Tìm \(x\), biết: \(x - 4 = 8\)
Hướng dẫn giải
\(\begin{array}{l}x - 4 = 8\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 8 + 4\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 12\end{array}\)
Vậy giá trị của \(x = 12\)

Dạng 2: Điền số còn thiếu trong bảng
  • Tìm hiệu bằng cách lấy số bị trừ trừ đi số trừ.
  • Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ.
Ví dụ: Điền số còn thiếu vào bảng sau:
tim-so-bi-tru-1-png.4397

Hướng dẫn giải
Ta có: \(11 - 4 = 7\) và \(9 + 12 = 21\) nên em điền các số vào bảng như sau:
tim-so-bi-tru-2-png.4398


Dạng 3: Điền số còn thiếu vào sơ đồ.
  • Quan sát số và phép toán đã cho trong sơ đồ, xác định vị trí của số cần tìm.
  • Thực hiện tìm số còn thiếu và điền vào chỗ trống.
Ví dụ: Điền số thích hợp vào chỗ trống:
tim-so-bi-tru-3-png.4399

Hướng dẫn giải
Số cần tìm là số bị trừ chưa biết.
Vì \(5 + 2 = 7\) nên số cần điền vào ô trống là số \(7\)
tim-so-bi-tru-4-png.4400
 
Sửa lần cuối:

Bình luận bằng Facebook