Tìm một số hạng trong một tổng

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#1
I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ
tim-mot-so-hang-trong-mot-tong-png.4408

II. CÁC DẠNG TOÁN
Dạng 1:Tìm x

Muốn tìm số hạng chưa biết trong một tổng, ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết.
Ví dụ: \(x + 5 = 10\). Giá trị của \(x\) là bao nhiêu ?
Hướng dẫn giải
\(\begin{array}{l}x + 5 = 10\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 10 - 5\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = \,\,\,\,\,\,\,\,5\end{array}\)
Vậy giá trị của \(x\) cần tìm là \(5\)

Dạng 2: Điền số còn thiếu trong bảng
  • Muốn tìm tổng thì em cộng các số hạng đã cho.
  • Muốn tìm số hạng thì em lấy tổng trừ đi số hạng đã biết.
Ví dụ: Điền số thích hợp vào các ô trống:
tim-mot-so-hang-trong-mot-tong-1-png.4409

Hướng dẫn giải
Em điền các số vào bảng như sau:
tim-mot-so-hang-trong-mot-tong-2-png.4410


Dạng 3: Toán đố
  • Đọc và phân tích đề bài.
  • Tìm cách giải của bài toán: Nếu muốn tìm một số hạng, bộ phận hoặc thành phần còn thiếu thì em lấy tổng thể trừ đi các số hạng đã biết.
  • Trình bày bài và kiểm tra lại kết quả vừa tìm được.
Ví dụ: Cả hai người làm được \(16\) sản phẩm. Người thứ nhất làm được \(10\) sản phẩm. Hỏi người thứ hai làm được bao nhiêu sản phẩm ?
Hướng dẫn giải
Người thứ hai làm được số sản phẩm là: \(16 - 10 = 6\) (sản phẩm)
Đáp số: \(6\) sản phẩm
 
Sửa lần cuối:

Bình luận bằng Facebook