Tia α là dòng các hạt nhân

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#1
Tia α là dòng các hạt nhân
A. $_{1}$$^{2}$H.
B. $_{1}$$^{3}$H.
C. $_{2}$$^{4}$He.
D. $_{2}$$^{3}$He.
 

Bình luận bằng Facebook