Thể tích của một hình. Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối. Mét khối

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#1

1. Thể tích của một hình


the-tich-cua-mot-hinh-png.7340

2. Xăng-ti-mét khối. Đề- xi-mét khối. Mét khối


Để đo thể tích người ta có thể dùng những đơn vị: xăng-ti-mét khối, đề-xi-mét khối, mét khối.
met-khoi-png.7341

Nhận xét:
- Mỗi đơn vị đo thể tích gấp \(1000\) lần đơn vị bé hơn tiếp liền.
- Mỗi đơn vị đo thể tích bằng \(\dfrac{1}{{1000}}\) đơn vị bé hơn tiếp liền.
moi-don-vi-do-the-tich-gap-png.7342
 

Bình luận bằng Facebook

Chủ đề tương tự