Sự phát triển vượt bậc của kĩ thuật đóng tàu của Việt Nam được đánh dấu bằng sự kiện nào?

Lam Giang

New member
Sự phát triển vượt bậc của kĩ thuật đóng tàu của Việt Nam được đánh dấu bằng sự kiện nào?
A. Nguyễn Văn Tú học được nghề làm đồng hồ và kính thiên lý
B. Đóng được tày chạy bằng hơi nước
C. Chế tạo được máy xẻ gỗ chạy bằng sức nước
D. Chế tạo được tàu chạy bằng than
 
Trên cơ sở nghiên cứu tàu thủy của phương Tây, năm 1839, các thợ thủ công Việt Nam đã đống được một chiếc tàu thủy chạy bằng hơi nước. Sự kiện nào đánh dấu bước phát triển vượt bậc của kĩ thuật đóng tàu của Việt Nam
Đáp án cần chọn là: B