Số phức liên hợp của số phức 3 – 4i là

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Số phức liên hợp của số phức 3 – 4i là
A. – 3 – 4i.
B. – 3 + 4i.
C. 3 + 4i.
D. – 4 + 3i .
Trích đề thi chính thức 2019 mã 101
 

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Đáp án C
$z = 3 - 4i \Rightarrow \overline z = 3 + 4i$ .