Tài liệu Sách hình học 12 cơ bản HocLop

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Sách hình học 12 cơ bản | Sách toán học 12 cơ bản | Sách hình học 12 cơ bản download | sách giai tich 12 nang cao pdf | sách toán 12
Chương I. KHỐI ĐA DIỆN
 • Bài 1. Khái niệm về khối đa diện
 • Bài 2. Khối đa diện lồi và khối đa diện đều
 • Bài 3. Khái niệm về thể tích của khối đa diện
 • Ôn tập chương I - Khối đa diện
Chương II. MẶT NÓN, MẶT TRỤ, MẶT CẦU
 • Bài 1. Khái niệm về mặt tròn xoay
 • Bài 2. Mặt cầu
 • Ôn tập chương II - Mặt nón, mặt trụ, mặt cầu
Chương III. PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN
 • Bài 1. Hệ tọa độ trong không gian
 • Bài 2. Phương trình mặt phẳng
 • Bài 3. Phương trình đường thẳng trong không gian
 • Ôn tập chương III - Phương pháp toạ độ trong không gian
 • ÔN TẬP CUỐI NĂM - HÌNH HỌC 12