Sách giáo khoa toán lớp 1 pdf

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#1
Bài viết này gửi tặng những bạn quan tâm tới học toán lớp 1. Cuốn sách này do nhà xuất bản giáo dục phát hành gồm 186 trang, có 4 chương (bản sách giáo khoa toán lớp 1 pdf tải ở cuối bài viết)
Chương 1: CÁC SỐ ĐẾN 10. HÌNH VUÔNG, HÌNH TRÒN, HÌNH TAM GIÁC
 • Nhiều hơn, ít hơn
 • Hình vuông, hình tròn, hình tam giác
 • Các số 1, 2, 3
 • Các số 1, 2, 3, 4, 5
 • Bé hơn, dấu <. Lớn hơn, dấu >. Bằng nhau, dấu =
 • Số 6
 • Số 7
 • Số 8
 • Số 9
 • Số 0
 • Số 10
 • Kiểm tra chương 1.
Chương 2 : PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 10
 • Phép cộng trong phạm vi 3
 • Phép cộng trong phạm vi 4
 • Phép cộng trong phạm vi 5 Free
 • Số 0 trong phép cộng
 • Phép trừ trong phạm vi 3
 • Phép trừ trong phạm vi 4
 • Phép trừ trong phạm vi 5
 • Số 0 trong phép trừ
 • Phép cộng trong phạm vi 6
 • Phép trừ trong phạm vi 6
 • Phép cộng trong phạm vi 7
 • Phép trừ trong phạm vi 7
 • Phép cộng trong phạm vi 8
 • Phép trừ trong phạm vi 8
 • Phép cộng trong phạm vi 9
 • Phép trừ trong phạm vi 9
 • Phép cộng trong phạm vi 10
 • Phép trừ trong phạm vi 10
 • Bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10
 • Kiểm tra cuối kì 1
Chương 3 : CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 100. ĐO ĐỘ DÀI. GIẢI BÀI TOÁN
 • Điểm - Đoạn thẳng - Độ dài đoạn thẳng
 • Một chục. Tia số
 • Mười một, mười hai
 • Mười ba, mười bốn, mười lăm
 • Mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín
 • Hai mươi. Hai chục
 • Phép cộng dạng 14 + 3
 • Phép trừ dạng 17 - 3
 • Phép trừ dạng 17 - 7
 • Bài toán có lời văn. Giải toán có lời văn
 • Xăng-ti-mét. Đo độ dài
 • Các số tròn chục
 • Cộng các số tròn chục
 • Trừ các số tròn chục
 • Điểm ở trong, điểm ở ngoài một hình
 • Các số có hai chữ số
 • So sánh các số có hai chữ số
 • Bảng các số từ 1 đến 100
 • Giải toán có lời văn (tiếp theo) Free
 • Kiểm tra chương 3
Chương 4 : PHÉP CỘNG PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 100. ĐO THỜI GIAN
 • Phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 100
 • Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 100
 • Đồng hồ- Thời gian- Tuần lễ
 • Cộng , trừ (không nhớ) trong phạm vi 100
 • Luyện tập chung
 • Ôn tập các số đến 10
 • Ôn tập các số đến 100
 • Kiểm tra cuối năm
 
Sửa lần cuối:

Bình luận bằng Facebook