Quốc gia nào là lực lượng đi đầu và giữ vai trò chủ chốt trong việc tiêu diệt phát xít Đức ở châu Âu?

Quốc gia nào là lực lượng đi đầu và giữ vai trò chủ chốt trong việc tiêu diệt phát xít Đức ở châu Âu?
A. Mĩ
B. Anh
C. Liên Xô
D. Ba Lan
 

Hiệp Lê

New member
Liên Xô là lực lượng đi đầu, giữ vai trò chủ chốt trong việc tiêu diệt phát xít Đức ở châu Âu. Vì căn cứ vào diễn biến của chiến tranh thế giới thứ hai, hầu hết chiến sự diễn ra ở mặt trận phía Đông giữa Liên Xô và Đức. Đến khi chiến tranh bước vào giai đoạn cuối, Liên Xô cũng là lực lượng đi đầu trong việc giải phóng Béc-lin, buộc phát xít Đức phải đầu hàng.
Đáp án cần chọn là: C