Quãng đường mà ô tô đi được trong khoảng thời gian trên bằng

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Một ô tô chuyển động thẳng nhanh dần đều, sau 10 s vận tốc của ô tô tăng từ 4 m/s đến 6 m/s. Quãng đường mà ô tô đi được trong khoảng thời gian trên bằng
A. 25m.
B. 50m.
C. 500m.
D. 100m.
 

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
$a = \frac{{{v_t} - {v_o}}}{{\Delta t}} = 0,2m/{s^2}$; $S = {v_o}t + \frac{{a{t^2}}}{2}$
Chọn đáp án: B