Quá trình tạo ra axit glutamic (mì chính) từ glucozo là nhờ loại vi sinh vật nào?

Ng Tùng Lâmm

New member
Quá trình tạo ra axit glutamic (mì chính) từ glucozo là nhờ loại vi sinh vật nào?
A. Nấm men
B. Vi khuẩn
C. Tảo đơn bào
D. Nấm sợi
 

Huy Hoàng

New member
- Axit glutamic được sản xuất trong công nghiệp nhờ chủng vi khuẩn đột biến Corynebacterium.
Đáp án cần chọn là: B