Phép trừ phân số

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Lý thuyết và hướng dẫn giải các bài tập về Phép trừ phân số.

1. Phép trừ hai phân số

a) Phép trừ hai phân số có cùng mẫu số

Quy tắc: Muốn trừ hai phân số có cùng mẫu số, ta trừ tử số của phân số thứ nhất cho mẫu số của phân số thứ hai và giữ nguyên mẫu số.
Ví dụ: \(\dfrac{5}{6} - \dfrac{3}{6} = \dfrac{{5 - 3}}{6} = \dfrac{2}{6} = \dfrac{1}{3}\, \cdot \)

b) Phép trừ hai phân số khác mẫu số

Quy tắc: Muốn trừ hai phân số khác mẫu số, ta quy đồng mẫu số hai phân số, rồi trừ hai phân số đó.
Ví dụ: \(\dfrac{4}{5} - \dfrac{2}{3} = \dfrac{{12}}{{15}} - \dfrac{{10}}{{15}} = \dfrac{2}{{15}} \cdot \)
Chú ý: Khi thực hiện phép trừ hai phân số, nếu phân số thu được chưa tối giản thì ta rút gọn thành phân số tối giản.

2. Một số dạng bài tập


Dạng 1: Tính hiệu của hai phân số
Phương pháp: Áp dụng quy tắc trừ hai phân số.

Dạng 2: Tính giá trị các biểu thức:
Áp dụng các quy tắc tính giá trị biểu thức như ưu tiên tính trong ngoặc trước, thực hiện phép tính nhân, chia trước, phép cộng trừ sau …

Dạng 3: So sánh
Phương pháp: Tính giá trị các biểu thức, sau đó áp dụng các quy tắc so sánh phân số.

Dạng 4: Tìm x
Phương pháp giải: Xác định xem \(x\) đóng vai trò nào, từ đó tìm được \(x\) theo các quy tắc đã học lớp lớp 3.

Dạng 5: Toán có lời văn