Toán 11 Phép biến hình, phép dời hình và phép tịnh tiến

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#1

Phép tịnh tiến biến đường thẳng thành đường thẳng, biến một tia thành một tia, ...


I.Tóm tắt lý thuyết:
1. Định nghĩa : Trong mặt phẳng , cho véc tơ \(\overrightarrow v \left( {a;b} \right)\) . Phép tịnh tiến theo véc tơ \(\overrightarrow v \left( {a;b} \right)\) là phép biến hình , biến một điểm M thành một điểm M’ sao cho \(\overrightarrow {MM'} = \overrightarrow v \)
Ký hiệu : \({T_{\overrightarrow v }}\).

2.Các tính chất của phép tịnh tiến
a/ Tính chất 1:
*Định lý 1: Nếu phép tịnh tiến biến hai điểm M,N thành hai điểm M’,N’ thì MN=M’N’.

b/ Tính chất 2:
* Định lý 2: Phép tịnh tiến biến ba điểm thẳng hàng thành ba điểm thẳng hàng và không làm thay đổi thứ tự của ba điểm đó .

HỆ QUẢ :
Phép tịnh tiến biến đường thẳng thành đường thẳng , biến một tia thành một tia , biến một đoạn thẳng thành một đoạn thẳng bằng nó , biến một tam giác thành một tam giác bằng nó , biến một đường tròn thành một đường tròn có cùng bán kính , biến một góc thành một góc bằng nó .

3. Biểu thức tọa độ của phép tịnh tiến
- Giả sử cho \(\overrightarrow v \left( {a;b} \right)\) và một điểm M(x;y) . Phép tịnh tiến theo véc tơ v biến điểm M thành điểm M’ thì M’ có tọa độ là : \(\left\{ \begin{array}{l}x' = a + x\\y' = y + b\end{array} \right.\)
 
Sửa lần cuối: