Phân loại đề thi vật lý THPT Quốc Gia năm 2017

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#1
DAO ĐỘNG CƠ
 1. Chu kì dao động của con lắc là
 2. Phần trăm cơ năng của con lắc bị mất đi
 3. Gia tốc trọng trường do học sinh đo được tại nơi làm thí nghiệm là
 4. Vectơ gia tốc của vật
 5. Động năng của con lắc đạt giá trị cực tiểu khi
 6. Dao động tổng hợp của hai dao động này có pha ban đầu
 7. Biểu thức xác định lực kéo về tác dụng lên vật ở li độ x
 8. Khối lượng của con lắc gần nhất với giá trị nào sau đây?
 9. Gia tốc trọng trường do học sinh đo được tại nơi làm thí nghiệm
 10. Lực kéo về cực đại của con lắc thứ nhất và của con lắc thứ hai.
 11. Khi vật đi qua vị trí có li độ 3π (cm) thì động năng của con lắc là
 12. Vectơ vận tốc của một vật dao động điều hòa luôn
 13. Biểu thức lực kéo về tác dụng lên vật theo li độ x là
 14. Biên độ dao động tổng hợp của hai dao động này là
 15. Khi nói về dao động cơ cưỡng bức, phát biểu nào sau đây sai?
SÓNG CƠ
 1. có bao nhiêu điểm mà các phần tử ở đó dao động với biên độ cực đại?
 2. Khoảng cách từ S đến M lúc đầu là
 3. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của vận tốc v theo thời gian t của một vật dao động điều hòa
 4. Hai phần tử dây tại M và O dao động lệch pha nhau
 5. Khoảng cách giữa hai nút liên tiếp là
 6. Tỉ số giữa tốc độ cực đại của một phần tử dây tại bụng sóng và tốc độ truyền sóng trên dây là
 7. Cường độ âm chuẩn gần nhất với giá trị nào sau đây?
 8. Mức cường độ âm tại điểm đó là
 9. Khi một sóng cơ truyền từ không khí vào nước thì đại lượng nào sau đây không đổi?
 10. Cực tiểu giao thoa nằm tại những điểm có hiệu đường đi của hai sóng từ hai nguồn tới đó bằng
ĐIỆN XOAY CHIỀU
 1. Để tăng hiệu suất của quá trình truyền tải từ 80% lên 90%
 2. Khi giá trị của R bằng 80 Ω thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu biến trở có giá trị là
 3. Giá trị cực đại
 4. Điện áp ở hai đầu một đoạn mạch có biểu thức
 5. Tổng trở của đoạn mạch
 6. Hệ số công suất của đoạn mạch
 7. cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch đạt giá trị cực đại
 8. Biểu thức cường độ dòng điện trong đoạn mạch là
 9. Để giảm hao phí trên đường dây 4 lần thì cần phải tăng điện áp hiệu dụng
 10. Một máy phát điện xoay chiều ba pha
 11. Tại thời điểm điện áp có giá trị 50 V và đang tăng thì cường độ dòng điện là
 12. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch
 13. Khi trong đoạn mạch có cộng hưởng điện thì điện áp giữa hai đầu đoạn mạch
 14. Dòng điện chạy qua một đoạn mạch có cường độ
 15. Hệ số công suất của đoạn mạch là
SÓNG ĐIỆN TỪ
 1. Khi cảm ứng từ tại M bằng 0,5B thì cường độ điện trường
 2. Trong nguyên tắc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến
 3. Một sóng điện từ có tần số 30 MHz truyền trong chân không
 4. Chu kì dao động riêng của mạch là
 5. Sóng vô tuyến được dùng trong ứng dụng này
SÓNG ÁNH SÁNG
 1. Thành phần đơn sắc không thể ló ra không khí là
 2. Trong khoảng giữa M và N có số vân sáng là
 3. Chiếu vào khe hẹp F của máy quang phổ lăng kính một chùm sáng trắng thì
 4. Khi nói về tia hồng ngoại, phát biểu nào sau đây sai?
 5. Khi chiếu ánh sáng đơn sắc màu chàm vào một chất huỳnh quang
 6. Tách ra một chùm hẹp ánh sáng Mặt Trời cho rọi xuống mặt nước của một bể bơi
 7. Số vị trí có vân sáng trùng nhau của hai bức xạ
 8. Số vân sáng trong khoảng MN là
 9. Chiếu ánh sáng do đèn hơi thủy ngân ở áp suất thấp
 10. lăng kính thì bị phân tách thành các chùm sáng đơn sắc
 11. Tính chất nổi bật của tia hồng ngoại là
LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG
 1. Sắp xếp theo thứ tự các tia có năng lượng phôtôn giảm dần là
 2. Bán kính của quỹ đạo dừng m1 có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?
 3. Năng lượng cần thiết để giải phóng một êlectron liên kết thành êlectron dẫn
 4. Hiện tượng quang điện không xảy ra nếu λ có giá trị là
 5. Nguyên tắc hoạt động của đèn LED dựa trên hiện tượng
 6. Năng lượng trung bình để đốt hoàn toàn
 7. Quỹ đạo dừng M của êlectron trong nguyên tử có bán kính
 8. Khi chiếu ánh sáng đơn sắc màu lam vào một chất huỳnh quang thì ánh sáng huỳnh quang phát
 9. Năng lượng của phôtôn ứng với ánh sáng đơn sắc này là
VẬT LÝ HẠT NHÂN
 1. Tia α là dòng các hạt nhân
 2. Hạt nhân C được tạo thành bởi các hạt
 3. Số prôtôn và nơtron của hạt nhân X lần lượt là
 4. Năng lượng tỏa ra khi 2g urani
 5. Năng lượng nhỏ nhất của phôtôn ứng với bức xạ γ để phản ứng xảy ra có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?
 
Sửa lần cuối:

Bình luận bằng Facebook